Fatih

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 02 Kas 2019 19:28

Süleymaniye
74794299_2573909189355053_6767952488000651264_n.jpg
74794299_2573909189355053_6767952488000651264_n.jpg (219.47 KiB) 76 kere görüntülendi
Fotoğraf . Mehmet Çoban

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 02 Kas 2019 21:36

Unkapanı - Fatih
74888331_430814247631968_7356217111808573440_n.jpg
74888331_430814247631968_7356217111808573440_n.jpg (121.21 KiB) 76 kere görüntülendi
Alıntıdır

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 05 Kas 2019 22:19

Aya Kiryaki Kilisesi / Kadırga
73458975_2580533375359301_122062601185132544_n.jpg
73458975_2580533375359301_122062601185132544_n.jpg (240.29 KiB) 71 kere görüntülendi
Fotoğraf : Yavuz Özdemir

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 05 Kas 2019 22:21

Aya Kiryaki Kilisesi
Istanbul_Aya_Kiryaki_Klisesi_3-300x242.jpg
Istanbul_Aya_Kiryaki_Klisesi_3-300x242.jpg (32.02 KiB) 71 kere görüntülendi
Kumkapı’da bulunan kilise, oldukça eski olmasına rağmen, görülmekte olan yapı, 1901 tarihlidir. 1583 tarihinde Tryphon ve 1604’te Paterakis tarafından hazırlanan listelerde bu kilisenin de adı bulunuyordu. 1645 Ve 1660 yıllarında yanmış ama yeniden inşa edilmiş. Yapı 1730 yılında onarım görmüş. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi adlı eserinde kilise ile ilgili olarak şu bilgileri verir; Rus Çarı Büyük Petro’nun, 1700 yılı Aralık ayı sonlarına doğru İstanbul’a gönderdiği elçisi Dimitri Mihayloviç Galiçin, şehri gezmek bahanesi ile çıkar ve Rum Patriği Dosssifei ile görüşür. Çar, elçisine gizli görevler vermiştir. Fakat, Patrik , elçiyi bu isteklerinden vaz geçirir. Bu arada da elçiden bir ricada bulunur. Kumkapı’da yanmış olan Aya Kiryaki Kilisesi’nin yeniden yapılması için Osmanlı Hükümeti ile iletişime geçmesini ister. Ve saraydan şöyle bir emirname çıkar: İstanbul Kaymakamı Vezir Osman Paşa’ya ve İstanbul Kadısına hüküm ki: Moskov çarının der-i devletmedarımda olan büyük elçisi Duka Dimitriyus Mihayloviç Goliçen arz-ıhal gönderip mahrusa-i İstanbul’da Kumkapı kurbinde Çadırcı Ahmed Mahallesi’nde vaki feth-i hakaniden beru ehl-i zimmet Rum reayasının yedlerinde terk olunan Ayakiryaki demekle maruf kilise mukaddema vaki olan ihrak-ı azimde muhterik olup eser-i binadan bir nesne kalmayıp sırf arsa-i haliye kaldığını bildirip olbahta hükmü humayunum rica etmeğin mesağ-ı şer’isi olduğu mertebe keşfolunmak için yazılmıştır. 1776 tarihli Kauffer Haritasında Merdivenli Kilise olarak gösterilmiş, 1865’te tekrar yanmış, 1894 depreminde de tamamen yıkılmış. Karamanlılar Cemiyeti tarafından, 1895 yılında aynı yerde yeni baştan inşa edilmeye başlanmış ve 1901 yılında bitirilerek ibadete açılmış

Kodlu bir arazide bulunan Aya Kiryaki Kilisesi’nin girişi birkaç basamakla çıkılan bir avlu içindedir. Güneybatısında, aşağıda Ayios Vasilios Ayazması vardır. Yapı, yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Kitabesi yoktur. Mimarı, Yedikule’li Periklifio Fotiadis’tir. Büyükada Sabuncakis Köşkü, Ruhban Okulu ve ve daha birçok yapı Mimar Fotiadis’in eserlerindendir.

Kare kesitli, baldaken tipi iki çan kulesi, yapının iki kenarında olup, dışa çıkıntı yaparlar. Kilise, dikdörtgen planlı ve merkezi tipte inşa edilmiştir. Merkezi bölüm kubbe ile örtülmüştür. Merdivenli girişi batı tarafındadır. Giriş kemerleri, giriş ve pencere sütunları mermerdir. Kapı üstünde, çatının alt kısmı üçgen alınlıklı olarak bitirilmiştir. Saçak altında tek sıra halinde tuğladan oluşmuş diş motifi bütün yapıyı dolanır.


Aya Kiryaki

Kilise, düzgün kesme taş ile inşa edilmiş olup, cephelerde simetrik olarak birbiriyle benzerlik göstermektedir. Ön taraf süslemeleri yoğun olup, renkli asma salkımlarıyla yapıya zenginlik ve hareketlilik kazandırılmıştır. Kilise içindeki 8 adet sütun, porfir taklitli olup yeşile boyanmış ve yuvarlak memer altlıklar üzerine konulmuşlardır. Stilize kompozit başlıkları da kartonpiyerdir. Narteksin kuzey ve güneyine yerleştirilmiş merdivenlerle üst galeriye çıkılmaktadır. Mermer ikonostasis, porfir parçalarıyla renklendirilmiştir. Baldaken tipteki ahşap ambon, naosun kuzeydoğusundadır.
Istanbul_Aya_Kiryaki_Klisesi_2-300x231.jpg
Istanbul_Aya_Kiryaki_Klisesi_2-300x231.jpg (23.26 KiB) 71 kere görüntülendi
Naosta, kubbe ortasındaki madalyonda “Pantokrator İsa” yer alır. Apsis örtüsünde ise “Blaherna Meryemi” vardır. Nartekste işlenmiş tasvirler, Tevrat’tan alınmıştır. Galeri korkuluğunda bulunan çerçeveler ile kuzey ve güney duvarlarında ise İncil’den sahneler yer alır.

Avluda bulunan iki katlı yeni yapı, mektep olarak kullanılmıştır. Kilisenin karşısındaki görkemli ama harabe durumdaki bina aslında bir Rum okulu olup, bu kilisenin vakfına aittir. Mübadele sonrasında uzun zaman kaderine terk edilmiş, bazı kaynaklarda dokuma atölyesi olarak da gösterilmiştir. Bu da okul olarak öğrencisi olmadığı zaman, bir dokuma atölyesi tarafından kullanılmış olduğunu göstermektedir.

Avlunun doğusunda bulunan iki katlı yapının üst katları kilise mensuplarına ait lojman, alttaki birimler de dükkan olarak kullanılmışlardır.
Istanbul_Aya_Kiryaki_Klisesi_1-300x207.jpg
Istanbul_Aya_Kiryaki_Klisesi_1-300x207.jpg (27.26 KiB) 71 kere görüntülendi
Aya Kiryaki Kilisesi, Kumkapı’da, Gedikpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. Bölge, tarihin izlerini gözler önüne seren eserlerle dolu. Bu kilise, Neo Bizans özellikleri ve Yedikule’li mimarın mükemmel çalışması ile görülmeye değer bir yapı olarak ziyaret edilmeyi hak ediyor. Kiliseden çıkıp, Gedikpaşa’ya giden yokuşa doğru döndüğünüzde, hemen yokuşun başında, sağ taraftaki taş binaya da bakmanızı öneririm. Bitişik nizamda inşa edilmiş yapıların içinde sıkışmış olsa da, üzerindeki sanatsal süslemelerle eski taş ustalarının önünde saygı ile eğilmemizi ve onları büyük bir özlemle anmamızı çok net olarak anlatıyor.

Aya Kiryaki Kilisesi’nin adını aldığı Azize Ayia Kiryaki, her yılın 7 Temmuzunda anılıyordu. Kilisenin ayin günü de bu tarihti. Azize (Ayia) Kiryaki, inançlı bir Hristiyandı. Babası Doroteos ve annesi Evsevia’nın çocukları olmaz. Tanrıya dua ederler ve anne hamile kalıp bir Pazar günü kızını doğurur. Kız Pazar günü doğduğundan aynı anlama gelen Kiriaki adı verilir ve dindar anne ve babası tarafından inançlı bir Hristiyan olarak yetiştirilir. Genç, güzel bir kız olur ve pagan bir delikanlı tarafından sevilir. Kiriaki delikanlının evlenme teklifini red ederek dindar bir kadın olarak yaşayacağını söyler. Devir, putperest İmparator Dioklitinos’un (M.S. 284- 304) saltanatına rastlar. Delikanlının ailesi, Kiriaki ve ailesini putperest komutana şikayet eder. Tutuklanırlar, çeşitli işkenceler maruz kalırlar, özellikle Kiriaki en acımasız işkencecilere emanet edilir. Fakat hep güçlüdür, tanrının iradesiyle iyileşir, en sonunda kılıçla kafası kesilecekken ruhunu tanrıya teslim eder. Bu azizeye adanmış çok fazla kilise bulunmaktadır.

Yazı ve Fotoğraflar : Bilsen GÜRER
bgurer@isiltur.com.tr

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 09 Kas 2019 00:51

Zeyrek
74805414_2586626998083272_2720640612675092480_n.jpg
74805414_2586626998083272_2720640612675092480_n.jpg (112.36 KiB) 61 kere görüntülendi
Fotoğraf , Mehmet Çoban

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 09 Kas 2019 00:55

Zeyrek Camii – Pantokrator Kilisesi

Molla Zeyrek Camii

Zeyrek Camii ya da eski adıyla Pantokrator Manastır Kilisesi, MS 1118 ve 1136 yıllarında arasında inşa edilmiş, birbirinden farklı 3 yapının bir araya gelmesiyle oluşan bir ibadethanedir. Bir tür Hıristiyan külliyesi olarak da tanımlayabileceğimiz yapı, temelde 3 kilisenin birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bünyesinde ayrıca; şapel, kütüphane, hastane, göz sağlığı merkezi ve yaşlılar evi de bulundurmaktaydı. 1453 yılındaki fetihten sonra ise Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfına tabi edilmiş ve camiye çevrilmiştir.
Zeyrek-Cami.jpg
Zeyrek-Cami.jpg (464.9 KiB) 61 kere görüntülendi

Pantokrator Manastır Kilisesi Yükseliyor

Dönemin din adamları tarafından manastır olarak da kullanılan Pantokrator Kilisesi’nin temellerini, Komnenos hanedanından İmparator 2.Yannis’in eşi İmparatoriçe İrene tarafından atılmıştır. Aynı zamanda Macaristan Kralı Ladislaus’un da kızı olan İrene, 1118 yılında güney cephedeki kilisenin inşaatını başlattı. Ne var ki mabedinin tamamlandığını göremeden 1124 yılında vefat etti. Yarım kalan işi eşi İmparator Yannis Komnenos tamamladı (yaşlılar evi ve hastaneler, İrene’nin projesiydi ). Hemen ardından da kuzey cephesine bakan ikinci kiliseyi inşa ettirdi.

1136 yılında ise iki ibadethanenin ortasına bir küçük kilise (şapel) yaptırarak yapıları birleştirdi. 1142 yılında vefat ettiğinde buraya, eşinin yanına gömüldü. Roma kaynaklarına göre, bu çiftin en küçük oğulları İmparator 1.Manuel ve Paleologos hanedanlığından 5.Yannis de Pantokrator’a gömülmüştür.


Pantokrator-Kilisesi-300x195.png
Pantokrator-Kilisesi-300x195.png (59.14 KiB) 61 kere görüntülendi
Latin İstilası Dönemi
Konstantinopolis’teki pek çok eser gibi bu eser de Latinlerin kenti istila ettikleri dönemde oldukça zarar görmüştür.

Pantokrator Kilisesi

Pantokrator Kilisesi Planı


Yapı, İstanbul’un Doğu Katolik İmparatorluğu’nun başkenti olarak kaldığı 57 yıl boyunca farklı amaçlar için kullanıldı. Bir kısmı saray olarak kullanılırken bir kısmı da konuk evi olarak tahsis edilmişti. Yine bu dönemde birçok Hıristiyan azizine ait kutsal eşya da Venedik’e yollanmıştır. Yarım yüzyıl boyunca hiç bakım ve onarım görmeyen Pantokrator Kilisesi, tüm kıymetli madenleri tükenene dek yağmalanmıştır.

Molla Zeyrek Mehmet Efendi Medresesi
1453 yılında İstanbul fethedildiğine, Sultan 2.Mehmet Han yapıyı önce kendi vakfiyesine dahil etti. Ardından da dönemin büyük alimlerinden Molla Zeyrek Mehmet Efendi’yi, kilisenin medreseye çevrilmesi için görevlendirdi. Eğitime oldukça önem veren büyük Fatih, kendi külliyesi tamamlanan dek öğrencilerin burada okumasını emretti ve mollayı buranın müderrisi olarak atadı.

Bugün artık Zeyrek veya Zeyrekhane olarak anılan semt (Fatih ilçe sınırları içerisinde) adını, Molla Mehmet Efendi’nin “hazırcevap” anlamına gelen Zeyrek lakabından almıştır.

Semte İsmini Veren İbadethane: Zeyrek Camii
Talebelerin Fatih Külliyesi’ndeki medreseye taşınmasından sonra ise Zeyrek Medresesi, Zeyrek Cami olmuştur. Yapının içerisindeki 3 kilisede Müslümanların ibadetine açılmıştır. Bugün bildiğim kadarı ile yalnızca güneydeki camide namaz kılınabilmektedir. Medreseden ise maalesef hiç iz kalmamıştır.Pantokrator Manastırı

Pantokrator Manastırı Çizimi


Sultan ayrıca, bu kilisenin azledilmiş din adamı olanı Georgios Kourtesis Scholarios’u, tekrar Ortodoks mezhebinin Patriği ilan etmiştir. Fetihten önce Müslümanlara karşı Katoliklerle ittifak yapılmasına karşı çıkan Scholarios, bundan sonra Gennadios adını kullanmıştır.

Mimari yapısında barok izler taşımasının nedeni ise 18.yüzyılda yapılan ciddi onarım çalışmalarıdır. Bunun dışında 1950 ve 1970 yılları arasında birkaç defa bakıma alınmıştır. Molla Zeyrek Cami, 1986 senesinde UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir.
Pantokrator-Manastırı-Kilisesi-300x207.jpg
Pantokrator-Manastırı-Kilisesi-300x207.jpg (18.5 KiB) 61 kere görüntülendi

Kaynak : https://www.tarihiistanbul.com/zeyrek-c ... -kilisesi/

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 09 Kas 2019 15:49

Süleymaniye
75439485_2588213784591260_3423308111388082176_n.jpg
75439485_2588213784591260_3423308111388082176_n.jpg (122.73 KiB) 55 kere görüntülendi
Fotoğraf : Ali Kılıç

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 11 Kas 2019 23:19

Süleymaniye
75241079_2593307317415240_3017910731048747008_o.jpg
75241079_2593307317415240_3017910731048747008_o.jpg (88.29 KiB) 49 kere görüntülendi
Fotoğraf : Tarık Saroğlu

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 11 Kas 2019 23:22

Samatya
75258659_2592636594148979_5805271882550738944_o.jpg
75258659_2592636594148979_5805271882550738944_o.jpg (208.57 KiB) 48 kere görüntülendi
Fotoğraf @turkuazfotos57

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 15104
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Fatih

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 11 Kas 2019 23:24

Süleymaniye Camii ve Külliyesi
74708899_2431713083620872_2199750530954166272_o.jpg
74708899_2431713083620872_2199750530954166272_o.jpg (152.29 KiB) 48 kere görüntülendi
Alıntıdır

Cevapla