Mezopotamya Uygarlıkları - ( Sümerler - Akad İmp.- Asur İmp. - Babiller )

Sektörel gündem,Belediyeler; haber arşivi niteliğinde paylaşımlar..
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 16299
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Mezopotamya Uygarlıkları - ( Sümerler - Akad İmp.- Asur İmp. - Babiller )

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 10 Kas 2019 12:51

Antik Mezopotamya Uygarlıkları

Mezopotamya medeniyetleri, günümüzde Dicle ve Fırat Nehri kıyıları olarak anılan bölgede, Irak ve Kuveyt'te kuruldu.
MÖ yaklaşık 12.000'de, Neolitik Devrim zamanında erken dönem uygarlıkları oluşmaya başladı.
Mezopotamya topluluklarının büyük kısmı; Sümer, Asur, Akad ve Babil medeniyetlerini de bünyesinde bulundurur.
Kanıtlar, bu toplumlarda teknoloji, edebiyat, kanunlar, felsefe, din ve mimarinin kapsamlı olarak kullanıldığını göstermektedir.

Nehir Kıyısında Kurulan Medeniyetler
Tahminen 6000 ile 8000 yıl önce Nil Nehri civarındaki Antik Mısır da dahil olmak üzere İndus Vadisi Uygarlığı, Dicle ve Fırat Nehirleri arasındaki Mezopotamya, Sarı Nehir ve Yangtze Nehri boyunca uzanan Antik Çin gibi birçok toplumda tarım büyük oranda başlamıştı. Bunun nedeni, düzenli nehir taşkınlarının verimli topraklara olanak sağlaması ve nehirlerin bitki sulaması için tatlı su sağlamasıydı. Tarımın özelleşmiş toplumlar ve gitgide yoğunlaşan nüfusa olanak sağlaması sebebiyle, dünyanın ilk uygarlıklarının bu bölgelerde kurulması tesadüf değildi.

Antik Mezopotamya
Mezopotamya -günümüzde Irak ve Kuveyt'in büyük bir kısmı- uygarlıkların beşiği olarak adlandırılır çünkü en etkili şehir devletlerinin ve imparatorlukların temelleri bu bölgede ortaya çıkmıştır—tabi yalnızca bu bölgede değil! Günümüzde kullanılan şekliyle "Mezopotamya", Yunanca'da orta anlamındaki —mesos— ve nehir anlamındaki —potamos— kelimelerinin birleştirilmesiyle meydana gelmiştir ve tam olarak "iki nehir arasındaki ülke" anlamına gelmektedir. Bu iki nehir Dicle ve Fırat'tır. Mezopotamya yalnızca tarımın gelişmeye başladığı ilk toplumlardan biri olma özelliğine sahip değildi, aynı zamanda Mısır ve İndus Vadisi uygarlıklarının kesişim noktasındaydı. Bu da onu farklı kültürlerin ve dillerin bir araya geldiği; dolayısıyla yazı, teknoloji, dil, ticaret, din ve hukuk alanlarında kalıcı etkilerin bırakıldığı bir bölge hâline getirdi.
Mezopotamya ile ilişkilendirilen antik kültürler arasında Sümerler, Süryaniler, Akadlar ve Babiller vardır. Bu tarihi dönem üzerinde çalışmak biraz kafa karıştırıcı olabilir, çünkü bu kültürler binlerce yıl boyunca etkileşimde bulunmuş ve kimi zaman birbirleri üzerinde hakimiyet kurmuştur. Aynı zamanda, incelenen dönem ve bağlama göre farklı şehir devletleri, diller, inançlar veya imparatorluklardan da bahsedebiliriz.

Sümerler
Sümerler ile başlayalım. Bölgedeki ilk şehir uygarlığı olan Sümer uygarlığının MÖ 4000 civarında - veya 6000 yıl önce- güney Mezopotamya'da kurulduğu düşünülüyor. Mezopotamyalılar MÖ 3000'lerde, kil tabletlere uygulanmış çivi şeklinde yazmalarla ilk yazılı metinleri geliştiren toplumlardan. Bu çivi yazısı, yöredeki diğer toplulukların da kendi dillerini yazıya aktarmak için yaklaşık 2000 yıl boyunca kullandıkları bir yazı şekliydi. Ancak günümüzde kullanılan yazının da temeli olan Fenike alfabesi milattan önceki ilk bin yılda en çok kullanılan yazı biçimi olduktan sonra durum değişti. Çivi yazısı ayrıca dünyanın ilk büyük edebi eserlerinden biri olan Gılgamış Destanı'nın hazırlanmasında da kullanılan yazı biçimidir. Mezopotamyalılar yazıyı alım-satım kayıtlarını metne dökmek, mektup yazmak ve hikayeler anlatmak için de kullanmıştır. İnsanlığın büyük buluşlarından olan ve keşfi Mezopotamya'da MÖ 3500'lere dayandırılan tekerleği de Sümerlilerin yaptığı düşünülür.

Sümerliler, Basra Körfezi'ne yolculuk ve Kuzey Hindistan'daki Harappalılar ile ticaret yapmalarına olanak sağlayan gemiler üretmiştir. Kumaş, deri, yarı değerli Harappan taşlarından mücevherler, bakır, inci ve fildişi eşya ticareti yapmışlardır.
Sümerler'in dini çok tanrılıydı ve tanrıların çoğu insana benzeyen biçimlerdeydi. Bu tanrılar için çoğu kentin merkezinde yer alan zigguratların üzerine tapınaklar inşa edilmiştir. Bu yapıların tamamlanması ise binlerce insanın çalışmasıyla yıllar sürmüştür.

74483882_1361637163995162_7810583703507173376_o.jpg
74483882_1361637163995162_7810583703507173376_o.jpg (129.56 KiB) 188 kere görüntülendi
Gılgamış Destanı'ndan bir tablet. Görsel, Boundless

Akad İmparatorluğu

MÖ 3000 civarında Sümerler, Mezopotamya'nın kuzeyinde bulunan, ismini Akad şehir devletinden alan Akadlar ile önemli kültürel değişimlerde bulunmuşlardır. Akad dili günümüzde Sami dilleri olarak bilinen Arapça ve İbranice ile bağlantılıdır. Sami ismi; İncil'de anlatıldığı şekliyle İbrahim Peygamber'in ve dolayısıyla Yahudi ve Arap halklarının atası, Nuh Peygamber'in oğlu Sam'dan gelmektedir.
MÖ 2334 civarında Akadlı Sargon iktidara gelerek muhtemelen dünyadaki ilk hanedanlık imparatorluğunu kurmuştur. İmparatorluk Mezopotamya ve Doğu Akdeniz bölgesinde—günümüzdeki Suriye ve Lübnan—hem Akad hem Sümer dili konuşan halkları yönetmiştir. Kuruluşundan 180 yıl sonra MÖ 2154'te Akad İmparatorluğu yıkılmıştır.

72468013_129408771805907_518061935950823424_n.jpg
72468013_129408771805907_518061935950823424_n.jpg (121.35 KiB) 185 kere görüntülendi
Akad İmparatorluğu'nun haritası. Görsel, Boundless


Asur İmparatorluğu

Asur devleti, ismini kuzey Mezopotamya'daki ilk başkenti olan ve Aşur olarak da bilinen antik Aššur şehrinden alır. Aşur aslen Akad İmparatorluğu'nda Sargon ve veliahtları tarafından yönetilen, Akad dili konuşulan şehir devletlerinden biriydi. Akad İmparatorluğu'nun çöküşünden yüzlerce yıl sonra Asur devleti büyük bir imparatorluk haline geldi.

MÖ 21. yüzyılın sonlarından MÖ 7. yüzyılın sonlarına kadar geçen 1400 yıl boyunca, Akad dili konuşan Asurlular Mezopotamya'da, özellikle de kuzeyinde baskın bir güç olmuşlardır. İmparatorluk, MÖ 7. yüzyılın sonunda çökmeden önce zirve dönemini yaşamıştır. Asur İmparatorluğu'nun sınırları o zamanlar doğuda Pers İmparatorluğu'na—günümüzde İran—, batıda Mısır ve Kıbrıs'a dayanıyordu. Asurlular'ın egemen güç olmadığı nadir dönemler arasında Hammurabi'nin kurduğu Babil İmparatorluğu dönemi ve iktidarda kimsenin olmadığı karışık ve karanlık dönemler bulunmaktadır.
8e55190f1d660f3210048a0180d3c4e77f8b36aa.png
8e55190f1d660f3210048a0180d3c4e77f8b36aa.png (193.57 KiB) 185 kere görüntülendi
Hammurabi döneminin başında ve sonunda Babil İmparatorluğu'nun sınırları. Görsel, Boundless

Babil MÖ 1894 civarında kurulduğunda, Mezopotamya merkezindeki 100 yıllık küçük bir şehir devletiydi. MÖ 1792 ile 1750 arasındaki Hammurabi saltanatında işler değişti. Hammurabi, etkin bir merkezi yönetim kuran yetenekli bir hükümdardı. Aynı zamanda Babil'i yabancıların egemenliğinden kurtardı ve tüm Güney Mezopotamya'yı fethederek bölgeye istikrar ve imparatorluk ismini getirdi.

Babil'in ilk hanedanlık dönemindeki en önemli eserlerinden biri Hammurabi Kanunları adlı bir yasalar derlemesiydi. Bu derleme, MÖ yaklaşık 1754'te yapılmış ve Sümer, Akad ve Asur devletlerinin önceki yazılı yasalarını kimi açılardan tekrar etmiş, kimi açılardan geliştirmiştir. Hammurabi Kanunları MÖ 2100 ile 2050 yılları arasında Sümer kralı Ur-Nammu'nun hazırlattığı Ur'un Kanunu'na oldukça benzer. Hammurabi Kanunları, dünyada büyük bir uzunlukta olup da çözümlenebilmiş en eski metinlerdendir. Babil'in 6. kralı Hammurabi tarafından MÖ 1754 civarında hazırlanan bu kanunlar, dikilitaş ve kil tabletlere yazılmıştır. Toplumsal statüye bağlı olarak değişen ve "göze göz, dişe diş" şeklinde kısas mantığıyla düzenlenen 282 kanundan oluşur. Örneğin soylu sınıftan bir kişi bir kölenin kolunu kırarsa para cezasına çarptırılır; ancak soylu biri başka bir soylunun kolunu kırarsa suçlunun da kolu kırılırdı. Kimilerine göre bu kanunlar anayasal hükumetin, masumiyet karinesinin ve bir davada kişinin kanıt sunabilmesinin erken dönemde görülen biçimiydi.

Hammurabi'nin kurduğu Babil İmparatorluğu, Babil'in MÖ 1531'de istilacılar tarafından ele geçirilmesine dek 260 yıl varoldu. MÖ 626 ve 539 yılları arasındaki dönemde Babil, Yeni Babil İmparatorluğu olarak kendini bölgede tekrar öne çıkardı. Bu yeni imparatorluk, MÖ 539'da Persler tarafından yıkılmış, Persler MÖ 335'e yani Büyük İskender'in hüküm sürdüğü döneme kadar bölgeyi kontrolleri altında tutmuştur.

Kaynak : https://tr.khanacademy.org/humanities/w ... ia-article

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 16299
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Mezopotamya Uygarlıkları - ( Sümerler - Akad İmp.- Asur İmp. - Babiller )

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 10 Kas 2019 12:58

Akkad Kralı II. Sargon İle İlgili 9 Görüntü

1- Bronz heykeli
2- Kalker oyması
3- Sargon ve Marduk-apla-iddina
4- Sarayının yeniden çizimi
5- Krallık ilan töreni
6- Sargon Kalesi kapısı
7- Sargon'un steli
8- Sargon'u bir sağlık çalışanı karşısında beklerken tasvir eden oyma. Eser Louvre Müzesi'ndedir.
9- Başının bronz heykeli

Kaynak: tourhistory
1.jpg
1.jpg (25.19 KiB) 184 kere görüntülendi
74984691_129408791805905_7657302209113096192_n.jpg
74984691_129408791805905_7657302209113096192_n.jpg (23.39 KiB) 184 kere görüntülendi
75231719_129408811805903_8904601002959699968_n.jpg
75231719_129408811805903_8904601002959699968_n.jpg (12.64 KiB) 184 kere görüntülendi
74591414_129408838472567_2457032373498281984_n.jpg
74591414_129408838472567_2457032373498281984_n.jpg (69.86 KiB) 184 kere görüntülendi
74564854_129408858472565_7514235469798834176_n.jpg
74564854_129408858472565_7514235469798834176_n.jpg (66.88 KiB) 184 kere görüntülendi
72725548_129408885139229_149894916976148480_n.jpg
72725548_129408885139229_149894916976148480_n.jpg (42.44 KiB) 184 kere görüntülendi
72409643_129408908472560_7794274733431717888_n.jpg
72409643_129408908472560_7794274733431717888_n.jpg (37.16 KiB) 184 kere görüntülendi
75362314_129408961805888_1978578875059273728_n.jpg
75362314_129408961805888_1978578875059273728_n.jpg (88.06 KiB) 184 kere görüntülendi
70705482_129408988472552_512838478329806848_n.jpg
70705482_129408988472552_512838478329806848_n.jpg (21.48 KiB) 184 kere görüntülendi

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 16299
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Mezopotamya Uygarlıkları - ( Sümerler - Akad İmp.- Asur İmp. - Babiller )

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 13 Kas 2019 13:37

74580965_2500421770053351_3684700319238848512_n.jpg
74580965_2500421770053351_3684700319238848512_n.jpg (80.92 KiB) 164 kere görüntülendi
Binlerce yıl önce Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında büyüyüp gelişen Sümerler, Fırat nehrinin doğusuna kurulmuş antik Sümer kenti Uruk.

Kaynak : Tarih ve Arkeoloji

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 16299
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Mezopotamya Uygarlıkları - ( Sümerler - Akad İmp.- Asur İmp. - Babiller )

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 13 Kas 2019 21:30

Asurbanipal Kütüphanesi, Antik Yakın Doğu'nun günümüze ulaşan en büyük kütüphanesidir.Yaklaşık 30.000 adet çivi yazısı tableti bulunduran kütüphane, antik Mezopotamya hakkında sahip olunan bilgilerin temelini oluşturmaktadır.
73475284_2501287826633412_5119176244566425600_o.jpg
73475284_2501287826633412_5119176244566425600_o.jpg (133.49 KiB) 160 kere görüntülendiAsur Kralı Asurbanipal'ın kütüphanesinde keşfedilen 30.000'i kil tablet ve parşömen günümüzde birçok parçanın bulunduğu British Museum bulunmaktadır.
77194956_2501295219966006_8769017995050614784_n.jpg
77194956_2501295219966006_8769017995050614784_n.jpg (103.62 KiB) 160 kere görüntülendi


Kaynak : Tarih ve Arkeoloji

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 16299
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Mezopotamya Uygarlıkları - ( Sümerler - Akad İmp.- Asur İmp. - Babiller )

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 16 Kas 2019 21:57

75134166_132432994836818_7755865055651954688_n.jpg
75134166_132432994836818_7755865055651954688_n.jpg (198.33 KiB) 128 kere görüntülendi
MEZOPOTAMYA'DA YEMEK
Antik Mezopotamya'nın yemek listeleri ve tarifleri ile elimizdeki ana kaynak; Yale Üniversitesi Babil tabletleridir. YBC 4644 numaralı kayıt ile kaydedilmiş olan bu tablet; 25 yemek tarifi barındırmaktadır. 21 tarif et ve kümes hayvanı, 4 tarif de sebze yemeğidir. Tariflerin neredeyse tamamında soğan, sarımsak ve pırasa kullanılmıştır.

Urra = Hubullu tabletleri ( iki dille yazılmış evcil hayvan listesini içeren, MÖ. 1000'li yıllara tarihlenen tabletler.) ve Asur duvar kabartmalarında zengin bir mutfak kültürü önümüze serilmiştir. Rölyef ve tabletlerde yazılmış ve gösterilmiş meyve sebzeler ; nar, hurma , kayısı, elma, armut,turp, pancar ve marul- hayvanlar ise ; koyun, keçi , sığır, bizon, öküz ve yabani av hayvanlarıdır.

Kaynak: Yale Üniversitesi Arşivi.

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 16299
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Mezopotamya Uygarlıkları - ( Sümerler - Akad İmp.- Asur İmp. - Babiller )

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 02 Ara 2019 02:34

78530472_111136950363717_5356372883004194816_n.jpg
78530472_111136950363717_5356372883004194816_n.jpg (99.04 KiB) 103 kere görüntülendi


Katharine, Leonard 'a eski Sümer' de drenaj boru ölçümleri kaydı yardım ediyor. MÖ 2400

Katherine, Leonard ' ın Antik Kenti ' nde MÖ 2400 ' e kadar olan sağlık borular ölçümleri kaydı yardımcı oluyor.
Phi Qar Valiliği

Kaynak : Mousa Alsaibawi

Cevapla