Diyarbakır - Haberler - Sohbet

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:51

Leblebikıran Burcu
Leblebikıran Burcu
Mardin kapısı ile yeni kapı arasında yer almaktadır. Mervaniler Dönemine ait olan burç 1034 yılında Mervanoğlu Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Plan olarak kare planlıdır. İsiminin kaynağını hakkında kesin bilgilere ulaşılmamaktadır. Burçta kitabe yer almakta fakat iç yüzün yarısından çoğu yıkık durumda bulunmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... -Burcu/285

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:51

Keçi Burcu
Keçi Burcu
Mardin Kapısı’nın doğusunda, yontulmuş kaya kütlesinin üzerinde yer alır. Surlardaki burçların en eski ve en büyüğüdür. Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen burcun üzerinde, 1223 yılında Mervanoğlu tarafından onarıldığını belirten bir yazıt yer almaktadır. 11 kemerli bu burcun bir dönem tapınak olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Sütun başlıklarında kullanılan formlar Roma Dönemine ait kullanımları hatırlatması devşirme olarak kullanıldığı düşünülebileceği gibi İslam Öncesi Döneme ait bir yapım olması da muhtemeldir. Burç, diğer Dışkale burçlarına göre oldukça sade tutulmuş ve süslemeye büyük oranda yer verilmemiştir. Yer yer sülüs yazı ve kuş figürü karşımıza çıkmaktadır
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... -Burcu/284

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:51

Fındık Burcu
Fındık Burcu
Mardin kapı ile yeni kapı arasında yer alan burç leblebi kıran burcunun hemen yanında yer almaktadır. Selçuklu Hükümdarı Alpaslan oğlu Ebu’l Feth Melikşah’ın buyruğuyla Mimar Selame oğlu Muhammed tarafından yapıldığı kitabesinde yazılıdır. Adını az yer kaplayan yuvarlak formundan dolayı aldığı söylenilmektedir. Burcun üzerinde bir kitabe bulunmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... -Burcu/283

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:52

Akrep Burcu
Akrep Burcu
Akrep Burcu üzerindeki kitabesinden anlaşıldığına göre Eyyübi Döneminde 1236- 1237 tarihinde inşa edildiği bilinmektedir. Burç bu ismi ön yüzündeki kabartmadan dolayı almıştır. Burcun üzerinde bağdaş kurarak oturmuş bir insan figürü yerleştirilmiştir. Sağ elinde ise bir akrep tutmaktadır. Kuyruğundan tutarak aşağı doğru sarkıttığı akrep, ayrıntılı şekilde islenmiştir. Figürün akrebi, en tehlikeli yeri olan kuyruğunda tutarak aşağı sarkıtması, figüre yüklenmek istenen güçlü kişiliğin bir ifadesi olmalıdır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... -Burcu/282

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:52

Silvan Ulu Cami
Silvan Ulu Cami
Yapı Artuklu döneminden kalan bezemesi ve mimarisiyle bir abide olan nadide eserlerden biridir. Caminin yapım tarihiyle ilgili bilgiyi kubbe kasnağında yer alan Artuklulardan Timurtaş’ın oğlu Necmeddin Alpi’nin kitabesinden öğrenmekteyiz. Yapı 1227 yılında Eyyubiler döneminde onarılmış ve camiye bazı eklemeler yapılmıştır. Halk arasında camiye ‘Acem yapısıdır’ diyenler de vardır. Bunun nereden kaynaklandığı tespit edilememiştir. Dikdörtgen plan şemasında inşa edilen yapının üzerini basık, piramit bir külah örtülüdür.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... u-Cami/281

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:53

Silvan Malabadi Köprüsü
Silvan Malabadi Köprüsü
Diyarbakır-Batman arasında Batman Çayı üzerinde yer almaktadır. Tarihi köprünün üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere 1147-1148 tarihinde Artukoğullarından Timurtaş tarafından yaptırılmıştır. Plan itibariyle farklı uzunluklarda, kırık hatlar halinde, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Ana yapı malzemesi sarı kalker taştır. Köprü kemerinin her iki yanında kışın soğuğundan ve yazın sıcağından korunmak ve köprünün güvenliğini sağlamak için iki oda bulunmaktadır. Köprü sadece geçiş amaçlı değil konaklama amaçlı eşi benzeri olmayan, abidevi bir yapıdır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... oprusu/280

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:54

Silvan Karabehlül Cami
Silvan Karabehlül Cami
Yapım tarihi bilinmeyen yapının, dönemin Diyarbakır Valisi İskender Paşa mahiyetinde bulunan Silvanlı Şeyh Ahmet zade Elvend Bey’in oğlu Karabehlül Bey tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Yapı kare plan şemasında inşa edilmiş olup önünde beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Cami mekanı yüksek bir kasnağa oturtulmuş tek kubbeyle örtülmektedir.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... l-Cami/279

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:54

Silvan Kalesi
Silvan Kalesi
Silvan Kalesi’nin ilk ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmacılara göre İ.Ö. 77 yılında Büyük Tigran Krallığının başkenti olarak kurulduğunda kent surları inşa edilmiş, daha sonra Bizanslılar döneminde esaslı bir onarım yapılmış ve bazı eklentilerle son şeklinini almıştır. Hamdaniler ve Mervaniler yönetiminde iken kaleye yeni burçlar ve surlar eklenmiş, kale daha müstehkem bir duruma getirilmiştir. Kale kalker taştan inşa edilmiş olup kareye yakın planlı, içkale, dış sur ve dış suru çevreleyen ikinci bir surdan oluşmaktadır. İki katlı olarak inşa edilen kale doğudan batıya 600, kuzeyden güneye 500 metre, toplam 2200 metre uzunluğundadır. 50 burcu ve dokuz kapısı bulunmaktadır. Dördü güney, ikisi kuzey, ikisi batı, biride doğu yönünde olan kapılardan bugün ismi bilinenler şunlardır: Meyhane Kapısı, Boşat Kapısı, Kulfa Kapısı, Aşağı Mahalle (deri jer) Kapısı,Burcu Şah Kapısı ve Diyarbakır Kapısı. Dörtgene yakın bir plan şemasında yapılmıştır. Kalenin burç ve kapıları üzerinde Eyyubilere, Artuklulara ve Mervanilere ait çeşitli yazıtlar bulunmaktadır
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Kalesi/278

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:54

Silvan Hasuni Mağaraları
Silvan Hasuni Mağaraları
Hasuni mağaraları, Silvan’ın 7 km. doğusunda ve tarihi Malabadi Köprüsü ile Hasankeyf yol güzergâhında yer almaktadır. Mezolitik dönemde yerleşim olarak kullanılan Hasuni Mağaraları Anadolu’nun en eski mağara yerleşim yerlerinden biridir. Antik dönemde özellikle Hıristiyanlığın ilk yayıldığı dönmelerde ve orta çağda önemli yerleşim alanlarından biri olmuştur. Mağaraların aralarında kayalığın düzleştirilmesi ile yollar ve çıkış merdivenleri, sarnıçlar ve su arkları, kaya kiliseleri, dokuma atölyeleri gibi yerleşimin sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılayacak yapıların yanı sıra Orta çağda inşa edilmiş bir kilise de bulunmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... ralari/277

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:55

Silvan Eyyubiler Cami Minaresi (Kırık Minare)
Silvan Eyyubiler Cami Minaresi (Kırık Minare)
İlçenin güneydoğusunda yer alan ve Eyyubiler Camii minaresi, halk arasında kırık minare olarak ta anılır. Minarenin, camii ile birlikte 1199- 1244 tarihleri Eyyubiler döneminde inşa edildiğini üzerindeki kitabeden anlıyoruz. Camisi yıkılan minare, günümüze ulaşmıştır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... inare-/276

Cevapla