Diyarbakır - Haberler - Sohbet

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:55

Silvan Belediye Cami
Silvan Belediye Cami
Ne zaman yapıldığına dair bir bilgi bulunmayan caminin daha önce Ermeni cemaatine ait bir kilise olduğu bilinmektedir. Araştırmalara göre 1988 yılında camiye dönüştürülmüştür.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... e-Cami/275

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:56

Silvan Aslanlı Burç
Silvan Aslanlı Burç
Aslanlı burç üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere Eyyubi sultanlarından Melik Evhad Eyyub tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Kare plan şemasında yapılan burcun ön yüzündeki kitabenin üzerinde bir gül bezeği ve bu gül bezeğinin iki yanında karşılıklı duran aslan kabartmaları yer almaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... i-Burc/274

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:56

Ergani Zülküf Peygamberin Makamı
Ergani Zülküf Peygamberin Makamı
Ergani halkı tarafından kutsal sayıldığı bilinen Zülküf Dağı’nda iki ayrı mekan bulunmaktadır. Bunlardan biri Zülküf Peygamber’in makamı, diğeri de Meryem Ana Kilisesi’dir. Zülküf Peygamber’in mezarının Eğil’de olduğu Zülküf Dağı’nda ise sadece makamı olduğu söylenir. Halk tarafından ziyaretgah olarak ilgi duyulan mekana çevre illerden de ziyarete gelinmektedir. Makama daha çok da bahar mevsimlerinde gidilmektedir. Halk tarafından yiyecekler götürülür, gezilir, namazlar kılınır, dualar edilir. Kuran ,mevlit ve yasin okunup dileklerde bulunulur, adak ve kurbanlar kesilir. Makamın bir diğer özelliği de burada açan ve buraya özgü olan makam çiçeğidir. Bir rivayete göre Zülküf Peygamber’in terinin damladığı her yerde bu çiçek olmuştur.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Makami/273

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:57

Ergani Şemsiler Mabedi
Ergani Şemsiler Mabedi
Mabette kayalar derin bir yay gibidir. Bu yayın orta yüzünün soluna doğru taştan sırasıyla kazılmış oturma yerleri ve merdivenler vardır. Hepsi güneşin doğduğu istikamete yöneliktir. Birçok önemli eserin bulunduğu bu ibadethanede, bir zamanlar Ayı ilah kabul eden bir soy yaşamıştır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Mabedi/272

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:57

Ergani Meryem Ana Kilisesi
Ergani Meryem Ana Kilisesi
Meryem Ana Kilisesi, Zülküf Dağı’nın zirvesinde Dicle’ye bakan büyük kayanın üzerinde yer almaktadır. Zülküf Peygamber’in Makam’ı gibi Ergani’nin sembollerindendir. Zamanında Ergani’de bulunan büyük manastırın bir parçası olduğu ve rivayetlere göre 360 odasının olduğu söylenmektedir. 1960’lı yıllarda Ermenilerin baharın başlangıcında şenlikler düzenledikleri ve bölgenin kutsal yeri olduğu için Meryem Ana Kilisesi’ne gidip gece kilisede kaldıkları ve ibadet ettikleri söylenmektedir. Tarihi ve mimari açıdan büyük önem taşıyan kilise bir manastır şeklinde tasarlanmıştır. Kilisenin haricinde yatakhane, su deposu, fırın, yemekhane ve ahırlar bulunmaktadır. Kilise harap olmuş fakat; duvarları hala sağlam durmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... lisesi/271

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:57

Ergani Hilar Mağaraları
Ergani Hilar Mağaraları
Hilar Mağaraları, Ergani’nin güneyinde yer alan Hilar Köyü’nün doğusunda bulunmaktadır. Mağaraların ilçeye uzaklığı yaklaşık 7 km dir. Kayalardaki birçok tarihi eser, köyün girişindeki boğazda toplanmıştır. Diyarbakır Arkoloji Müzesinden alınan bilgilere göre Hilar Mağaraları Paleolitik dönemden itibaren yerleşime sahne olmuş, Roma Döneminde de MS. 1-5 yerleşim devam etmiştir. Osmanlı Dönemine kadar farklı işlevlerde kullanılmıştır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... ralari/270

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:58

Ergani Kalesi
Ergani Kalesi
Bugün bir yıkıntı halinde olan kalenin kimin tarafından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ergani Kalesi’nin ilk yapıldığı dönemlerde, Makam Dağı’nın batı tarafından başlayarak, doğusuna uzanan büyük bir kale olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Ergani Kalesi’ni ve bu kaleye gelişini anlatmaktadır. Kaleyle ilgili çok sayıda efsane bulunmaktadır. Efsaneye göre; kaleye hükmeden beyin çok güzel bir kızı olduğu ve kızını kimsenin görmemesi için kaleye hapsettiği belirtilir. Zülküf Dağı’nın zirvesindeki iki kaya arasına kızının kaleden çıkıp gezmesi için köprü yaptırmış olduğu bilinmektedir. İki kaya arasında köprü görevi gören o yolun hala kalıntıları bulunmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Kalesi/269

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:59

Ergani Enüş Peygamber’in Türbesi
Ergani Enüş Peygamber’in Türbesi
Türbe Ergani’nin Otluca Köyü’nde yer almaktadır. Türbe hakkında kesin bilgiler bulunmamakla beraber bazıları türbede yatanın Enüş Peygamber olduğunu, söylemektedir. Ergani’den yaklaşık 12-13 km uzaklıkta, Otluca Köyü’nde bulunmaktadır. Türbede dualar okunur ,dilekler tutulur, muratlar istenir. Zülküf Peygamber’in Makamı’nda yapılanlara benzer şeyler yapılır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... urbesi/268

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 22:59

Ergani Çayönü
Ergani Çayönü
Çayönü, insanın yerleşik düzene geçiş sürecini en iyi yansıtan bir arkeoloji merkezidir. İlçenin 7 km güneybatısındaki Sesverenpınar (Hilar) Köyü’nde yer almaktadır. Çayönü tahıl ve evcilleştirmeye dayalı köy hayatının en eski örneklerinden biridir ve günümüz uygarlığında önemli bir basamak oluşturur. İlk üretimciliğe geçiş evresi olan Neolitik Çağ’ın Türkiye’deki önemli örneklerinden biri olan Çayönü, mimarisi ile dikkat çektiği gibi ilk olarak buğdayın tarıma alındığı ve köpeğin evcilleştirildiği yer olarak da önem taşır. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nden aldığımız bilgilere göre M.Ö. 8750 lere ulaşan yoğun geçmişiyle öne çıkmaktadır. Kazılar sonucunda Neolitik Çağa ait örme yuvarlak evler, basit kulübeler ortaya çıkarılmıştır. Çayönü kazılarında bulunan en görkemli yapı “SaltaşlıYapı” olarak bilinen yaklaşık 10 m genişliğinde, yüzeyleri düzletilerek parlatılmış, iri kalker bloklarından olan anıtsal yapıdır. Aynı zamanda Çayönü, Neolitik Çağ yerleşmeleri arasında en fazla sayıda insan iskeletinin bulunduğu yerdir. 605 adet iskelet bulunmuştur. Ayrıca gömülerden birinin kafatasında beyin ameliyatına ait izler saptanmıştır. Bu bulgular Çayönü halkının tıp alanında ne kadar da ileri bir seviyeye ulaştığının bir kanıtı olarak kabul edilebilir. Çayönü halkına ilişkin diğer bir özellik ise, süslenmeye oldukça düşkün olmuş olmalarıdır. Köyün ilk sakinleri, hemen yakınlarındaki tatlı su kaynaklarından topladıkları salyangoz kabuklarından, hayvanların ön kesici dişlerinden ve çevreden topladıkları yumuşakçalardan halka ve damla şeklinde biçimlendirdikleri boncukları takmışlar. Zamanla taşlara çeşitli geometrik şekiller vermişler. Çevredeki taşların çeşitliliği ve renkliliği boncuklara da yansımış. Gerekli maden cevherlerinin yakınlarda oluşu, madencilik alanındaki ilerlemeyi kolaylaştırmıştır. Çayönü yerleşikleri, çevrelerindeki bakır yataklarında bulunan doğal bakırı döverek şekillendirmişler, delici, boncuk, levha gibi nesneler üretmişlerdir. Bakırı taş gibi kullanmanın ötesinde bir beceriye sahip oldukları, önce bakırı ısıtıp sonra şekillendirmelerinden anlaşılmaktadır. Çayönü gerek mimarisi gerekse değişik nitelikteki zengin buluntuları ile bütün kültür basamaklarının izlenebildiği ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem içinde ilişki kurmuş olduğu, etkilediği ve etkilendiği bölgeleri en iyi yansıtan yerleşme olması açısından “anahtar yerleşme” olarak adlandırılan bir ören yeridir.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Cayonu/267

faruk gorez

Re: DİYARBAKIR TARİHİ-KÜLTÜREL MİRAS PROJELERİ ve ÇALIŞMALARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Şub 2015 23:00

Eğil Tacıyan Camisi
Eğil Tacıyan Camisi
Caminin kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Farklı görüşlerin olduğu yapıyı Eğil Beylerinden Pir Bedir’in Eğil Beyliği’ni kurduktan sonra 1040 yılında yaptırmış olduğu bilinmektedir. Tacıyan Camisi, Eğil Asur Kalesi’nin güneyinde, kaleyi çevreleyen surlar üzerine oturtulmuştur. Caminin kuzey ve güney duvarları kısmen mihrap sağlam durmaktadır.
http://www.diyarbakirkulturturizm.org/Y ... Camisi/266

Cevapla