Gelişen Türkiye Yazıları

Türkiye için yazıyoruz..
faruk gorez

ERCİYES TEKNOPARK - ARGE MERKEZLERİ

Mesaj gönderen faruk gorez » 29 Eki 2015 01:15

Erciyes Teknopark Bölgenin en büyük ve nitelikli bilim teknoloji arge merkezi , bu bölgenin kurucusu ve en büyük ortağı olan Erciyes Üniversitesi AGÜ NNY ve MELİKŞAH ÜNİV. ile bölge de ve kendi iç bünyelerinede çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar.
Erciyes Üniversitesinde bugün itibari ile otuzun üzerinde araştırma ve uygulama merkezi mevcut...
araştırma ve uygulama merkezi
ERÜ -ERÜ TEKNOPARK YATIRIMLARI
Son 5 yıllık dönemde "Yaşam Bilimleri" alanında kendi iç bünyesi ve hayırsever katkıları ile 50 milyon tl den fazla yatırım yapılmıştır..
GENKÖK (Genetik ve Kök Hücre Araştırma ve Tedavi Merkezi),Biyogüvenlik seviye 3 Laboratuvarı ve aşı merkezi Klinik Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi araştırma merkezleri faaliyete geçmiştir...Genom ve Kök Hücre Merkezi gen tedavisi alanında Türkiye'de ruhsatlandırılmış tek merkezdir.Bugün merkezde 100'den fazla Ar-Ge projesi yürütülmekte ve kök hücre üretimi gerçekleşmektedir.Merkezde yer alan geniş GMP alanlarında ilaç üretimi konusunda özel sektör ile ortak ilaç
geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.Yerli aşı geliştirme kapsamında Kırım Kongo Kanamalı Ateşli Hastalığının aşısı Aşı Merkezinde geliştirilmektedir. Aşının hayvanlar üzerinde denemeleri yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir,insanlar için
kullanılacak aşının süreçleri devam etmektedir.Deneysel Klinik Araştırmalar Merkezi (DEKAM) yanında Avrupa'nın
en büyük İyi Klinik Uygulamalar Merkezi (İKUM) Erciyes Üniversitesinde hizmet vermektedir.

İlaç Araştırmaları
Merkezi 2015 yılında hizmete girmesi beklenmektedir. Bu
şekilde kısa süre içinde ülkemizde sıfırdan yerli ilaç üretimi ve
tüm deneysel ve klinik faz çalışmalarının aynı çatı altında
yapılabildiği bir yapı ortaya çıkmış olacaktır. Sağlık ve İlaç
geliştirme konusu ülkemizin 2023 vizyonunda öncelikli alanlar
içerisinde yer almaktadır. Ayrıca Kayseri ili sağlık alanında
teşvik kapsamında olan iller içerisindedir. Erciyes Üniversitesi
de bu vizyona hizmet edecek şekilde merkezlerini geliştirmekte
olup bölgede ileri teknoloji ürünü bir sağlık endüstrisinin
oluşmasını amaç edinmiştir. Erciyes Üniversitesi bünyesinde
yer alan araştırma merkezlerinde geliştirilen yeni nesil tedavi
yöntemleri ve ilaçlar Türkiye'nin 2023 vizyonun gerçekleşmesi
açısından çok büyük önem arz etmektedir. ETTO, gerek
Erciyes Üniversitesi'nin gerekse diğer üniversitelerimizin
sahibi olduğu bu ve buna benzer tüm araştırma merkezlerinin
harekete geçirilmesi, daha etkin çalışabilmesi, sanayi ile
işbirliği içinde faaliyetler yürütmeyi temel strateji olarak
belirlemiştir.
Erciyes Üniversitesi yalnızca yaşam bilimleri alanında öne
çıkmış bir üniversite değildir, "Mühendislik ve Doğa Bilimleri"
alanında gerekMühendislik Fakültesi gerekse Fen Fakültesi
çok ciddi bir birikime ve altyapıya sahiptir. Ülkenin ihtiyacı


olan teknolojik gelişmeler için nitelikli mühendis ve araştırmacı
yetiştirmek,akademisyenler tarafından yapılan araştırma
sayısını arttırmak, araştırmaları belirli bir strateji çerçevesine
oturtmak ve araştırmaların niteliğini arttırarak sanayicinin bu
araştırmalara dahil olmasını sağlamak için taraflar arası
işbirlikleri geliştirmek yine ETTO'nun stratejik hedefleri arasında
yer almaktadır.

ERÜ son yıllarda aldığı stratejik bir kararla
Mühendislik fakültesine ait her biri kendi özellikli müstakil
binasına sahip, 8 adet ileri araştırma laboratuvarı oluşturmayı
planlanmış ve yapımına başlamıştır.

Bunlardan ilk ikisi olan
İleri Deprem Araştırmaları Laboratuvarı ve Motor ve Otomotiv
Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı tamamlanıp hizmete
girmiştir.

Uluslararası akreditasyona sahip olması planlanan
kapsamlı Gıda Güvenliği ve Teknolojileri Laboratuvarı ve
Enerji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ise 2016-17 yılı
yatırım planına alınmıştır.
Kayseri OSB desteğiyle kapsamlı bir
"Kimya ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi" yatırımı
projelendirilmiş olup yatırımına başlanmak üzeredir.

Üniversitemiz
Ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından
Nükleer Enerji Eğitimi verecek olan üç üniversiteden biri
olarak belirlenmiştir.

Erciyes Teknopark, üniversitelerde, üniversitelerin araştırma
merkezlerinde üretilen bilginin ticarileşmesi için aktif rol oynamakta,
bilginin ekonomik değere dönüşümü için ciddi görevler
üstlenmektedir. Erciyes Teknopark yapacağı işbirlikleri ile
sadece teorik bilgi ve bilimsel yayın alanında değil, toplumun
ekonomik kalkınmasında bilgi ve teknolojiye dayalı yeni
endüstrilerin kurulmasına ve bu sayede toplum refahının
artırılmasına da öncülük etmek istemektedir.
Kaynak ERÜ TEKNOPARK

faruk gorez

KOSB MYO - MESLEK YÜKSEK OKULU KOMPLEKSİ PROJESİ

Mesaj gönderen faruk gorez » 29 Eki 2015 01:34

Osb bünyesinde yapılması planlanan
meslek yüksek okulu kompleksine
ilişkin genel bilgiler
Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun
Rektör YardımcısıT. C. Hükümetimiz tarafından nitelikli işgücü
oluşturulması ve desteklenmesine yönelik olarak son yıllarda
bir dizi kararlar alınmıştır. Bu kapsamda organize sanayi
bölgelerinde meslek liseleri ve meslek yüksek okulları kurulması
teşvik edilmektedir. Bu sayede ihtiyaç duyulan nitelikli
teknik elemanlar bizzat sanayinin içinde günün şartlarının
gerektirdiği şekilde yetişme imkanı bulacaktır.
Kayseri OSB ve Erciyes Üniversitesi yönetimi yaptığı
görüşmelerde bu amaca uygun olarak ortak bir çalışma
başlatmıştır. Kayseri OSB bünyesinde ülkemizde örnek
olacak bir MYO oluşumu planlanmaktadır. Üniversite bünyesinde
uygun olan bölümlerin Kayseri OSB-MYO kompleksine
taşınması ve ihtiyaç duyulan yeni bölümlerin açılması
düşünülmektedir.
Kompleks 3 bloktan oluşmaktadır. Bu bloklardan
başlangıç olarak ikisinin (A ve B) yapılması, daha sonra ihtiyaca
göre C blok eklenmesi planlanmaktadır.
A blokl 4800m2
, B Blok 7200 m2
'dir. Bina inşaat
maliyetleri değerlendirildiğinde, üniversite okul inşaat ihaleleri
900TL/m2 + KDV civarında oluşmaktadır. Bu durumda A Blok
ihale bedeli 4-5 Milyon TL, B Blok ihale bedeli 6-7 Milyon TL
olarak öngörülebilir. Sponsör firmanın talebine göre projede
revizyon yapılabilir.
A BLOK:
Blok toplam 3 kat olup zemin, 1. ve 2. katlardan
oluşmaktadır.
Oturum alanı yaklaşık 1600 m2 olarak düşünülmekte
olup toplam kullanım alanı 4800 m2'dir.
Blokta 12 adet derslik ve 12 adet atölye bulunmaktadır.
(toplam derslik/atölye kullanım alanı yaklaşık olarak
1800 m2 olarak hesaplanmıştır. personel ofis kullanım alanı
yaklaşık 700 m2olacaktır.
Atölye/derslikler 50 ve 100 m2 büyüklükte olarak
planlanmaktadır. Gerektiğinde ara bölmeler iptal edilerek
birleştirilebir. Zemin katın tamamı atölyeler için ayrılacaktır.
B BLOK:
Blok toplam 4 kat olup bodrum, zemin, 1 ve 2. katlardan
oluşmaktadır.
Oturum alanı yaklaşık 1800 m2 olarak düşünülmekte
olup toplam kullanım alanı 7200 m2'dir.
Bodrum katta depo, arşiv, kazan dairesi, elektrik
pano odası, cok amaçlı depolama ve kullanım alanları bulunmaktadır.

Zemin katta kantin, kırtasiye, çok amaçlı salonlar,
seminer salonu, konferans salonu ve ortak alanlar bulunmaktadır.

1. Katta idari personel odaları, müdür ve sekreterlik
birimi ve çok amaçlı salonlar ile atölye / derslikler bulunmaktadır.

2. Katta atölye / derslikler bulunmaktadır.

faruk gorez

ARAMA KONFERANSLARI

Mesaj gönderen faruk gorez » 29 Eki 2015 09:19

ÇELİK BAŞKAN ŞEHRİ ORTAK AKILLA YÖNETMEKTEN YANA ŞEHİRCİLİK PROJELERİNİ AZ ÇOK BİLİYORUZ BENİ EN ÇOK SANAYİ EĞİİTM PROJELERİ HEYECANLANDIRIYOR VE BU ALANDA Kİ PROJELERİ MERAK EDİYORUM.ÇELİK BAŞKAN YAKIN BİR ZAMANDA HEM İŞ DÜNYASI İLE HEM DE AKADEMİK DÜNYA İLE (REKTÖRLERLE)GÖRÜŞMELER YAPACAK , BU GÖRÜŞMELER DE BUGÜNÜN VE GELECEĞİN KAYSERİSİ KONUŞULACAK EYLEM PLANLARI PROJELER BU MİNVALDE OLACAK , KAYSERİ SANAYİİ YENİ HEDEFLERİNİ KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ORTA VE İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER ÜRETMEK OLARAK BELİRLDERİ.ERÜ - ERÜ TEKNOPARKTA BİR ARGE MERKEZİ İLERİ TEKNOLOJİ MERKEZİ VE LABORATUVAR VAR YİNE AGÜ DE NNY DE MELİKŞAHTA VE ÖZEL SEKTÖRDE ARGE MERKEZLERİ VAR HEM BUNLARIN SAYILARININ ARTMASI DAHA NİTELİKLİ ÜRETİM GÜNDEMİN EN ÖNEMLİ KONULARI OLACAK...
YENİ OSB PROJELERİ
-ET-ET ÜRÜNLERİ İHTİSAS OSB
-SAVUNMA SANAYİİ - HAVACILIK İHTİSAS OSB
-GÜNEŞ ENERJİSİ OSB
-MOBİLYA İHTİSAS OSB

ÖNERİ OSB PROJELERİ-PROJEMTURK
-MAKİNA İHTİSAS OSB
-Araç üstü ekipman
-Enerji,Çevre,Geri Kazanım makina ekipmanları
-Tarım makinaları-ekipmanları
-Muhtelif makinalar
-DOĞA BİLİMLERİ-KİMYA-SAĞLIK İHTİSAS OSB

-Deri -İleri Tekstil ihtisas osb
-İLERİ ELEKTRONİK-İLERİ MALZEME -ENERJİOSB

YENİ OSB LER ARGE MERKEZLERİ İLE ŞEHİR BÜYÜYECEK..

ORTA ANADOLU BİLİM TEKNOLOJİ VADİSİ
-TÜBİTAK DESTEKLİ BÖLGESEL BİR ARGE İLERİ TEKNOLOJİ MERKEZİ MUTLAKA KAYSERİDE HAYATA GEÇMELİ...ELZEM BİR PROJE..

faruk gorez

BÜNYAN SANAYİ PROJELERİ

Mesaj gönderen faruk gorez » 30 Eki 2015 01:17

BÜNYAN KAYSERİNİN 4.BÜYÜK İLÇESİ OLMAYA ADAY BİR İLÇEMİZ KONUMU İMKANLARI OLANAKLARI BU İŞ İÇİN ÇOK MÜSAİT...
BÜNYAN İÇİN BİR SANAYİ SİTESİ PROJESİ HAZIRLANDI YAKINDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK BU SİTE İLE İLGİLİ , ASIL ÖNEMLİ OLAN PROJELER OSB ALANINDA OLACAK..

ORTA ANADOLU OSB PROJESİ (MAKİNA İHTİSAS OSB) - BÜNYAN OSB....
-ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARI
-ENERJİ-ÇEVRE-TEMİZLİK-İŞ MAKİNASI ve EKİPMANLARI ÜRETİMİ
-TARIM MAKİNALARI-EKİPMANLARI
-MUHTELİF MAKİNA EKİPMAN ÜRETİMİ

DERİ ÜRÜNLERİ - İLERİ TEKSTİL OSB
-DERİ SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÜRETİM,AYAKKABI,ÇANTA V.B
-İLERİ TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ..

GIDA İHTİSAS OSB
-KAYSERİ ŞEKER ÖNDERLİĞİNDE ENETGERE TESİSLER
-SÜT GRUBU
-SEBZE GRUBU
-MEYVA SUYU
-BAKLİYAT
-KONSERVE V.B

BÜNYANI HAMİD EĞİİTM KAMPÜSÜNDE DE MÜHENDİSLİK AĞIRLIKLI , GIDA AĞIRLIKLI BÖLÜMLER OLMALI...

faruk gorez

ÖZEL EKONOMİ KORİDORU

Mesaj gönderen faruk gorez » 31 Eki 2015 09:23

YENİ MARMARA BÖLGESİ PROJESİ ULAŞIM PROJELERİ EKSENLİ BÜYÜYECEK İLLER ARASI BÖLGELER ARASI ETKİLEŞİM ULAŞIM PROJELERİNİN ÇÖZÜLMESİ İLE YÖNÜ BİR SÜRECE GİRECEK.BU PROJE ÖNEMLİ VE ELZEM BAŞTA DEMİRYOLLARI PRORJELERİ İLE ULAŞIM -LOJİSTİK SORUNU HALLOLACAK BÖLGE İNSANI VE YATIRIMCILAR CİDDİ OLARAK RAHATLAYACAK 2.PROJE DUBLE YOLLAR -OTOYOLLAR 3.PROJE LİMANLARA RAHAT ULAŞIM VE KAPASİTELERİNİN ARTMASI DAHA SONRASI LOJİSTİK KÖYLER YENİ OSB ALANLARI ÇEVRE ENERJİ PROJELERİ ŞEHİRCİLİK PROJELERİ..
BÖLGE ÇOK DEĞERLİ SANAYİNİN GIDANIN TARIM -HAYVANCILIĞIN TİCARETİNİN BÖLGSEL MERKEZİ YİNE EĞİİTM SAĞLIK BİLİM TEKNOLOJİ TİCARET BÖLGESİ BÖLGE YENİ ENSTÜRMANLARLA BÜYÜYECEK HEDEFLER BÜYÜK..
KONYA-KAYSERİ-G.ANTEP-ADANA-HATAY-KARAMAN MERSİN ENERJİ SANAYİ GIDA ŞEHRİ OLMAYA DEVAM EDECEK-SAĞLIK EĞİİTM BİLİM TEKNOLOJİ ARGE MERKEZİ OLACAK BU BÖLGE...

BÖLGE VEKİLLERİDE TAM DESTEK VERİYOR ÖZEL EKONOMİ KORİDORU PROJENE..
BAŞTA SAYIN DAVUTOĞLU - NİHAT ZEYBEKÇİ HOCAKOP ESKİ BAŞKANI VEKİL MEHMET BABAOĞLU HOCA -KONYA ŞEKERİ DÜNYA MARKASI YAPAN RECEP KONUK BEY-ESKİ ULAŞTIRMA BAKANI LÜTFÜ ELVAN HOCA - KAYSERİYİ DÜNYA KENTİ YAPAN HASEKİ BAŞKAN - ADANADA ÖMER BEY - GAZİANTEPTE MEHMET ŞİMŞEK BEY--TAHİR BEY ÇELİK BAŞKAN FATMA HANIM DESTEK TAM PROJEYE BÜROKRATİK ERKANDAN VE ŞEHİRDE Kİ STK LARDAN ...

ÖZEL EKONOMİ KORİDORU (İÇ ANADOLU-AKDENİZ BÖLGESİ)- YENİ MARMARA HAVZASI ARAMA KONFERANSLARI

-BÖLGEDE Kİ İLLERİN KATILACAĞI YENİ VİZYONLARIN KONULACAĞI ARAMA KONFERASNLARI ELZEM OLDU,KOP İLLERİ KENDİ BÜNYESİNDE BUNU YAPIYOR AMA YETMEZ GENİŞ KATILIMLI KONFERANSLAR YAPILMALI...

KONYA-KAYSERİ-MERSİN-ADANA-G.ANTEP-HATAY BU BÖLGE ÇOK DEĞERLİ MARMARANIN YÜKÜNÜDE ALACAK VE MARMARADAN AVANTAJLI BİR BÖLGE İYİ DEĞERLENDİRMELİ BÖLGE BU ÖZELLİKLERİ İMKANLARINI İYİ KULLANMALI ÖZEL DESTEKLER VE TEŞVİKLERLE ÜRETİM MERKEZİ ULAŞIM TİCARET SANAYİ EĞİİTM SAĞLIK V.B BU BÖLGE OLMALI

faruk gorez

ORTA ANADOLU OSB - KAYSERİ

Mesaj gönderen faruk gorez » 01 Kas 2015 02:18

Scan47447.jpg
Scan47447.jpg (429.82 KiB) 543 kere görüntülendi
PROJEMTURK ÖNERİ PROJE...

faruk gorez

YENİ MERKEZ (KAYSERİ KONYA ÇUKUROVA AKSI)

Mesaj gönderen faruk gorez » 03 Kas 2015 10:01

YENİ MERKEZ İÇ ANADOLU - AKDENİZ BÖLGESİ OLACAK ÜLKEMİZİN..
YENİ MARMARA BÖLGESİNİN ULAŞIM PROJELERİ TAMAMLANMALI (DEMİRYOLU-OTOYOL-DUBLE YOLLAR LİMANLAR )
YENİ OSB LER KURULMALI - ÖZEL TEŞVİK VE DESTEKLER VERİLMEYİ BÖLGEYE İLERİ TEKNOLOJİLİ KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ÜRETMELİ BÖLGE...

2.MERKEZ ŞEHİRLERİ BU DÖNEMDE EN KÖTÜ 2023 GİBİ BİRBİRİNE BAĞLAMALIYIZ MARMARA BÖLGESİNİN HEM YÜKÜ ALINMALI HEM DE ÜRETİM ARTIK ASYAYA KAYIYOR BU BÖLGE ÇOK ÖNEM KAZANIYOR ORTADOĞU İNŞALLAH DÜZELECEK AFRİKA KAFKASLAR ASYA BURALARA EN YAKIN BÖLGE KONYA KAYSERİ ÇUKUROAVA AKSI BÖLGE VEKİLLERİ BAŞTA SAYIN DAVUTOĞLU (BAŞBAKAN) VE DİĞER VEKİLLER BU BÖLGEYE ÖZEL ÖNEM GÖSTERMELİ BÖLGEYİ HER ANLAMDA HAZIR HALE GETİRMELİYİZ...GELECEK BU BÖLGEDE...
10660136_1443403782630684_3076170306238653422_n.jpg
10660136_1443403782630684_3076170306238653422_n.jpg (56.45 KiB) 563 kere görüntülendi
11038007_1470587206579008_2402391868760557340_n.jpg
11038007_1470587206579008_2402391868760557340_n.jpg (60.94 KiB) 563 kere görüntülendi
11350540_1443403775964018_3105414456839332544_n.jpg
11350540_1443403775964018_3105414456839332544_n.jpg (71.05 KiB) 563 kere görüntülendi
11960197_1472344473069948_1285952217060558771_n.jpg
11960197_1472344473069948_1285952217060558771_n.jpg (78.29 KiB) 563 kere görüntülendi
12063585_1487490854888643_4603539998048720844_n.jpg
12063585_1487490854888643_4603539998048720844_n.jpg (69.66 KiB) 563 kere görüntülendi
ENERJİ LOJİSTİK ULAŞIM SAĞLIK TİCARET SANAYİ (AĞIR SANAYİ GELMELİ,DENİZCİLİK,OTOMOTİV,KİMYA,İLERİ MALZEME V.B)TURİZM EĞİTİM TARIM HAYVANCILIK V.B BÖLGENİN AVANTAJI ÇOK İYİ BİR UYUMLA BÖLGE ŞAHA KALKACAK İNŞALLAH...

faruk gorez

ULAŞIM -LOJİSTİK PROJELERİ

Mesaj gönderen faruk gorez » 04 Kas 2015 00:46

ULAŞIM -LOJİSTİK PROJELERİ

KONYA KAYSERİ ÇUKUROVA AKSININ YENİ DÖNEM HEDEFİ - ÜLKEMİZİN YENİ ÜRETİM ARGE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET MERKEZİ OLMAK , BU PROJELERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN EN ÖNEMLİ PRORELER ULAŞIM PROJELERİ ..

BÖLGEDE Kİ ULAŞIM PROJELERİ
YHT PROJELERİ---YOLCU-LOJİSTİK
BÖLGEDE Kİ BÜTÜ ŞEHİRLERİN ULAŞIM LOJİSTİK PROJELERİ 2020 GİBİ BİTMELİ...

“HIZLI TREN BÖLGEYE DEĞER KATACAK”
“Hızlı Tren Projeleri ile Yeni Marmara Bölgesi illeri Türkiye’nin dört bir yanına demir ağlarla bağlanacak. Bir taraftan Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa, diğer taraftan ise Karaman, Kayseri, Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul’a hızlı tren ile ulaşma imkanı geliyor. Mesafeler kısalacak, Mersin’e ve bölgeye ulaşım kolaylaşacak. Hızlı trenler ile yük de taşınacağı için Mersin’in lojistik alt yapısı da güçlenecek.
MERSİN YHT PROJELERİ
Hızlı tren ile Mersin-Adana 24 Dakika,
Mersin-Karaman 1 saat 30 dakika
Mersin-Ankara 4 buçuk saat,
Mersin-İstanbul 7 saat,
Mersin-Osmaniye 56 dakika,
Mersin-Gaziantep 1 saat 30 dakika,
Mersin-Kayseri 2 saat 20 dakika
Mersin-Konya arası 2 saat 20 dakika olacak”

MERSİN’E YENİ YOLLAR GELİYOR
Mersin’i ilçelere ve komşu illere bağlayacak yol yapım çalışmaları için 2 milyar 174 milyon lira kaynak ayrıldı, Devam eden Akdeniz Sahil Yolu tamamlanacak. Mersin-Antalya arasındaki 8 saatlik mesafe 5 saate düşecek. Uluslararası Çukurova Hava Limanı’nın ihalesi yeniden gerçekleştirilecek, 7 bin kişiye istihdam sağlanacak. 2018 yılında Mersin hızlı trenle buluşacak, Mersin-Adana arası 24 dakikaya inecek. Yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenlik ve hızlı olacak. Bu proje için 6 milyar 417 milyon lira harcanacak. Akdeniz’in en büyük konteynır limanı Mersin’e yapılacak. Yenice’de yapımı süren lojistik merkez 2016 yılında tamamlanacak. Mersin, sağlık tesisleri ile donatılacak.Müjdeler Lütfü ELVAN beyden eski ulaştırma bakanından bölgenin evladı YENİ MARMARA BÖLGESİ PROJESİNİN FİKİR BABALARINDAN BİRİ LÜTFÜ BEY...

MERSİNDE Kİ ULAŞIM PROJELERİ KAYSERİYİ VE BÖLGEYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR...

Hızlı tren hatlarının kavşak noktasının Kayseri olacak ...
KAYSERİ ULAŞILABİLİR BİR ŞEHİR OLACAK 2023 YILINA KADAR..
Kayseri'den Ankara'ya 1 saat 35 dakika
Konya'ya 1 saat 45 dakika
İstanbul'a 5 saat 5 dakika
Antalya'ya 3 saat 26 dakika
İzmir'e ise 4 saat 56 dakika
Mersin'e 2 saat 20 dakika...

OTOYOL PROJESİ
NİĞDE ANKARA OTOYOL PROJESİNE BU YIL ÇIKILACAK HEDEF YAP İŞLET DEVRET MODELİ..
KAYSERİDE BU PROJEYE DAHİL OLACAK YAP İŞLET DEVRET İLE İNŞALLAH 2020 GİBİ KAYSERİYE ULAŞIM OTOYOLLADA SAĞLANABİLİR..

HAVAALANI 2.ETAP
KAYSERİ BU PROJEYİ 2018 GİBİ HAYATA GEÇİRECEK..

LOJİSTİK KÖY 2016 YILINDA AÇILACAK..

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI ULAŞIM İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİ.KAYSERİ KONYA MERSİN ADANA GAZİANTEP HATAY İLLERİ BİRBİRİ İLE DAHA İRTİBATLI OLACAK SANAYİCİ ORTAK ÜRETİM YAPABİLECEK BÖLGEDEKİ FİRMALARLA İHRACAT ÇOK KOLAY HALE GELECEK LOJİSTİK OLARAK YİNE BÖLGE İLLERİ HER YERE BÖLGEYE RAHATÇA ULAŞILABİLECEK BU PROJELERLE..

BAŞTA SAYIN DAVUTOĞLU BAŞBAKANIMIZ,HASEKİ BAŞKAN,RECEP KONUK BEY,MEHMET ŞİMŞEK HOCA ,HASEKİ BAŞKAN,ÖMER BEY,MEVLÜT BEY,BÖLGE BELEDİYE BAŞKANLARI SANAYİCİLER AKADEMİK DÜNYA STK LAR BÖLGE İLLERİ KENETLENMELİ YENİ MARMARA BÖLGESİNİN SESİ GÜR ÇIKMALI ENTEGRE ORTAK PROJELERLE BÜYÜYECEK BU BÖLGE ŞEHİRLER..SÜRECİ MERAKLA TAKİP EDİYORUZ...

YERLİ OTOMOBİLDE BU BÖLGEDE ÜRETİLMELİ YENİ MARMARA BÖLGESİNDE , KONYA KAYSERİ MERSİN ADANA GAZİANTEP HATAY AKSINDA...

faruk gorez

BÖLGE VEKİLLERİ - ORTAK PROJELER

Mesaj gönderen faruk gorez » 05 Kas 2015 01:02

Yeni dönem Kayseri vekillerinden ve bölge vekillerinden bir çok projeler bekliyor bölge insanı,Başta ulşaım projeleri çok önemli ve elzem olmazsa olmaz projeler ulaşım projeleri.2.grup sanayi prorjeleri sonra eğiitm sağlık ticarı tarım hayvancılık sulama spor kültür sanat şehircilik kentsel dönüşüm yeni kamu projeleri vb.Vekiller hem Kayseri için hemde bölgesel projeler için çalışacak bölgenin hedefi Ülkemizin yeni üretim arge merkezi olmak...KAYSERİ Planlı çalışıyor inşallah neticeler de alınacak bu dönem sanayide dönüşümler başlayacak yeni kümelenmeler de olacak,bugünü ve geleceği doğru okuyanlar ayakta kalacak yerel yöneticiler sanayi iş dünyası akademil dünya stk lar bugünü ve geleceği doğru anlamalı realist olmalı global uluslararası düşünmeli,BÖLGE Vekilleri Başta Sayın DAVUTOĞLU (Başbakan) ve diğer vekiller birbiri ile irtibatlı olmalı bölgeden bakanlar çıkmalı ve koordineli çalışmalı bu bölge saronları doğru okuyan şehirler proje uygulama icraat şehirleri ayakta kalmaya devam edecek...Bölger YERLİ OTOMOBİLİ de üretmeli yine ağır sanayi ileri elektronik ileri malzeme kara hava deniz savunma sanayii projeleri enerji projeleri tarım hayvancılık projeleri ulaşım lojistik her alanda projeler gelecek 8-10 yılda gerçekleşmeli bölge oluşumunu hızlı tamamlar üretime de geçerse bu yakın zamanda şaha kalkar...
YENİ MARMARA BÖLGESİ- BÖLGE VEKİLLERİ ile büyüyecek icraatlara kalkışacak başarılı olacak inşallah...

faruk gorez

KONYA ( KTO )EKONOMİ RAPORU -2014

Mesaj gönderen faruk gorez » 05 Kas 2015 13:43

Konya 5 güçlü yönüyle ön planana çıkmak istiyor...
Konya Ticaret Odası’nın 2014 Ekonomi Raporu kentin geleceğini güçlü istihdam yapısı, tarihi mirası ve pazarlama argümanları, savunma sanayiini destekleyen sektörler, ‘merkez şehir’ algısı ve ihracat kapasitesi gibi 5 güçlü yönüyle planlayacak..
RAKAMLARLA KONYA
-Nüfus bakımından Türkiye’nin 7’inci büyük ili olan Konya’nın nüfusunun 2 milyon 108 bin
- -102 bin 372 üniversite öğrencisi sayısı ile Türkiye'de dördüncü sırada yer alıyor.
-İstanbul Ayasofya Müzesi (3 milyon 575 bin) İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi (3 milyon 553 bin ) üçüncü sırada 2 milyon 75 bin ziyaretçi ile Konya Mevlana Müzesi var...

Organik Tarım Alanında Konya
“Acı bakla ve termiye ürünlerinde Türkiye üretiminin yüzde 100’ünü gerçekleştiren Konya, havuç, vişne, çilek ve pancarda birinci sıradadır. Türkiye tahıl üretiminin yüzde 10’unu Konya karşılamaktadır. Bununla birlikte Konya’da çikolata ve şekerleme sektörü oldukça ilerlemiş durumda. 2014 yılında Konya, toplam 10 milyon 934 bin adet yumurta tavuğu ile Türkiye’nin yumurta tavuğunun yüzde 11,7’sini karşılayarak ikinci olmuştur”
9 OSB’de 735 firma üretim yapıyor

Konya’nın 9 OSB’si, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli 18 küçük sanayi sitesi, il merkezinde yer alan 18 küçük sanayi sitesi, ilçelerdeki 13 küçük sanayi sitesi ve 14 özel sanayi sitesi ile Türkiye ekonomisinin istihdam ve sanayi yükünü sırtlayan illerden olduğunu ifade eden Öztürk, “Konya sanayi odaklı üretim misyonuyla ülkemizin yükselen ekonomilerinden birisidir. Konya’da, 2014 yılı verilerine göre I. OSB’de 156, Konya OSB’de 490, Beyşehir OSB’de 12, Ereğli OSB’de 57, Akşehir OSB’de 13, Seydişehir OSB 2 ve Karapınar OSB’de 5 adet olmak üzere; OSB’lerde toplam 735 firma üretim yapıyor. Ayrıca Konya’da bulunan özel sanayi sitelerinden birisi olan BÜSAN Özel Organize Sanayi’nde 840 işyerinde 680 firma üretim faaliyetlerini sürdürüyor” diye konuştu. Konya’nın metal işleme alanında Türkiye pazarının yüzde 45’ine sahip olduğuna dikkat çeken Konya Ticaret Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, “Traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 90’nı ve tarım makinalarında kullanılan parçaların ise yüzde 100’ünü üretebiliyoruz. Bu alanda Türkiye pazarının yüzde 65’ini elimizde tutuyoruz. Otomotiv yan sanayi sektöründe, birçok marka ve modelin yüzde 70’den fazla parça ve ekipmanı Konya’da üretiliyor. Konya’da metal döküm sanayi sektöründe 450 firma yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor. Bu da Türkiye’deki metal döküm üretiminin yüzde 18’ine tekabül etmekte. Yılda yaklaşık 15 milyon çift ayakkabı üretimi ile Konya, Türkiye pazarının yüzde 15’ini tek başına karşılıyor”açıklamasını yaptı.

İhracat 2014’te yüzde 106 arttı

Kentte 2009’da 975 olan ihracatçı firma sayısının 2014 yılsonu itibariyle yüzde 58 artış ile bin 543’e çıktığını belirten Öztürk, “Aynı yıl 736 milyon dolar olan ihracatta yüzde 106 artış ile 1.5 milyar dolara çıkmıştır. 2014’te Konya’nın Türkiye ihracatındaki payı yüzde 1 olarak gerçekleşti. Konya bu oranla, Türkiye genelinde 14. sırada”dedi. 2014 Hane Halkı İşgücü İstatistikleri’ne göre Türkiye’deki en az işsizliğin Konya-Karaman (TR-52) bölgesinde olduğunu vurgulayan Öztürk, “Yüzde 5,6’lık işsizlikle bölgedeki diğer şehirlere göre istihdam açısından önde olan Konya, yeni yatırımlar için bu anlamda büyük güven veriyor. Konya, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde yaşanan gelişmelerle rekabet içinde olduğu iller arasında beşeri sermayesiyle çok daha fazla öne çıkıyor.

Türkiye'nin veri merkezi

Ulaşımdaki merkez şehir rolü ve coğrafi olarak stratejik konumu; Avrupa’nın en büyük lojistik merkezini, Türkiye’nin veri merkezi projelerini Konya’ya kaydırmıştır. Henüz taslak aşamasında olsa da bu projeler için kamuoyunun Konya’ya yoğunlaşmasının nedeni; kentin beşeri, siyasi ve ekonomik olarak hissettirmiş olduğu güçtür” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin enerji altyapısı ve projeleri anlatılıyor üssü olmaya adayız

Konya’nın rüzgâr ve güneş enerjisi bakımından Türkiye’nin potansiyeli en büyük kenti olduğunu vurgulayan Selçuk Öztürk, “Güneş enerjisi bakımından dünyada güneş tarlaları yatırımının en yoğun olduğu Almanya – Bavyera bölgesine göre yüzde 60 daha büyük kapasiteye sahip olan Konya, Karapınar’a yapılacak “Güneş Enerjisi Santrali” ile de Türkiye’nin enerji merkezi adayı olacak. Konya’nın günlük ortalama güneşlenme 7,5 saat. 3.000 MW kapasiteli Karapınar Güneş Enerjisi Santrali hem yakın bölgeyi hem de şehir olarak Konya’yı odak haline getirecek. Yine Karapınar’a yapılacak termik santral, Türkiye’nin en büyük linyit rezervine sahip Konya için büyük bir fırsat” açıklamasını yaptı.

Lojistik Merkezi kent ekonomisi için büyük bir artı değer olacak

Konya’nın son birkaç yıldır yakaladığı çıkış trendinin dış politikada yaşanan olumsuzluklara rağmen devam ettiğini belirten Öztürk, “ 150’den fazla ülkeye 135 sektörde ihracat yapan Konya, ürün çeşitliliği bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4’üncü sırada yer alıyor. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre de nitelikli sıçrama kabiliyeti olan iller sıralamasında da 4’üncüyüz. Yeni pazarlara açıldığı da düşünüldüğünde yeni merkezleriyle Konya Türkiye ihracatının en güçlü şehirlerinden olarak tanımlanabilir. Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden biri olacak olan Konya Lojistik Merkezi, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta kurulacak. TCDD’nin de büyük önem verdiği lojistik merkezler içerisinde Konya’nın önemi doğuyla batıyı bütün dinamikleriyle bağlamasından kaynaklanıyor. Konya’ya yapılacak yeni çevre yoluyla birlikte ulaşım adına alternatifl erin artacak olması, YHT ile birlikte yük taşımacılığı için TCDD’nin çalışma başlatması ve planlar içinde yer alan Hava Kargo Terminali ile birlikte, Konya Lojistik Merkezi Konya ekonomisi için büyük bir artı değer olacak” diye konuştu.

Konya Ticaret Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk

Cevapla