Sultan Sazlığı Milli Parkı


faruk gorez

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen faruk gorez » 26 Tem 2016 20:25

ALANIN GENEL TANITIMI
Alanın Coğrafi Konumu
Sultansazlığı Koruma Alanı, İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kayseri iline bağlı Develi ve Yeşilhisar İlçelerinin sınırları içerisinde kalmaktadır. Dört tarafı dağlarla çevrili Develi kapalı havzasının en alçak kesimlerinde yer alan Sultansazlığı’nı 38 12 14 - 38 25 49 Kuzey enlemleri ile 35 09 20 – 35 22 20 Doğu boylamları arasında yer almaktadır.

Sultansazlığı’nın içerisinde yer aldığı arazinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1074 m. olup ortalama eğimi de %2’dir.Sultansazlığı Koruma Alanı’nın kuzeyinde Erciyes Dağı ( 3916 m. ) , doğusunda Develi Dağı ( 2074 m. ), güneyinde Aladağlar ( 3373 m. ) ve batısında ise Karadağ ve Hodul Dağı ( 1937 m. ) bulunmaktadır.Develi – Yahyalı – Yeşilhisar İlçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde yer alan Sultansazlığı, Develi ilçesine 35 Km., Yahyalı İlçesine 24 Km., Yeşilhisar İlçesine 18 Km. uzaklıkta olup Kayseri İlinin 90 Km. güneyindedir.
ssazharita.jpg
ssazharita.jpg (54.86 KiB) 740 kere görüntülendiSultansazlığı, çevresinde yer alan önemli yerleşim alanlarından Niğde İline 60 Km, Nevşehir İline 80 Km, Adana’ya 255 Km., İstanbul’a 770 Km ve Ankara İline 316 Km mesafede olup asfalt karayolu ile kolayca ulaşılabilmektedir. Kayseri, ülkemizin demir yolu ağının önemli bir kavşağını oluşturması nedeniyle Sultansazlığı’na Kayseri bağlantılı olarak İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Niğde ile Doğu ve Güneydoğu’daki birçok ilden demiryolu ile ulaşmak mümkündür. Ayrıca, Sultansazlığı’na, İstanbul – Kayseri tarifeli uçak seferleriyle de ulaşmak mümkündür.
Alanın Önemi ve Koruma Statüler
Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemindeki Sultanların avlak yeri olmasından alan Sultansazlığı, olojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı’nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar İlçeleri arasında kalan 319.000 Ha.’lık kapalı su toplama havzasının ortasında bulunmaktadır.Sultansazlığı, step ekosistemi içerisinde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada bulundurması, İç Anadolu step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun bu alanda kesişmesi nedeniyle ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan birisidir.
kus_goc.jpg
kus_goc.jpg (77.24 KiB) 740 kere görüntülendi

Sultansazlığındaki sulak alan ekosistemi 1940’lı yıllara kadar her hangi bir insan müdahalesi bulunmadığı için sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmiştir.3200 Ha.’lık güneydeki Güney Sazlık alanı ve tatlı su göllerini Yahyalı ve Dündarlı Dereleri beslemekte, Güney Sazlığı maksimum doygunluğa ulaştıktan sonra sular süzülerek Örtülü akara oradan da kındıra ve çayırlarla kaplı yırtnak mevkiinden yayılarak güney sazlıklarına göre daha düşük kota sahip olan tuzlu ekosistemi oluşturan ve maksimum 1,50 m. yüksekliğinde suya sahip olan Yay Gölüne ulaşmakta idi. Kuzeyde ise Soysallı ve Çayırözü Pınarları ile Erciyes Dağından gelen yüzeysel ve yüzey altı akış suları önce Kepir ( Kuzey) Sazlıklarını doldurmakta oradan da yayılarak Yay Gölüne ulaşmakta idi.

Doğanın kendi kendine kurduğu ve hassas dengelere dayalı olan ve kusursuz işleyen Sultansazlığı’ndaki su döngüsüne ilk müdahale, 1940’lı yıllarda Kepir Sazlıklarının bir bölümünü sıtmayla mücadele kampanyasında kurutulup, 1950’li yıllarda da toprak reformu kapsamında yöre halkına tarım arazisi olarak dağıtılması ile başlamıştır.Bataklık ve Sulak Alan ekosisteminin öneminin çok iyi bilinmediği 1960’lı yıllarda görevleri arasında tarımsal gelişimi sağlamak ve bataklıkları kurutmak olan DSİ tarafından hazırlanan “ Develi Merhale Projesi “ ile havzanın tamamen kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. DSİ’nin bu projesi kapsamında havzada 1988 yılında yapmış olduğu Kovalı ve Ağacaşar Barajları ile Sultansazlığını güneyden besleyen iki ana derenin suları öncelikli olarak tarımsal sulama amacı ile barajlarda toplanmaya başlamıştır. Ayrıca bu proje kapsamında DSİ tarafından Sultansazlığı’nın dört bir tarafına drenaj ve boşaltım kanalları açılmıştır. DSİ’nin bu proje uygulamaya geçirmesi ile birlikte Sultansazlığı’ndaki Sulak Alan Ekosistemi onarılması güç büyük tahribata uğramıştır.Sultansazlığı’nın sahip olduğu ekosistemin ve doğal kaynakların önemi ilk olarak 1968 yılında Orman Mühendisi İsmet ÖZER tarafından tespit edilmiştir. İsmet ÖZER ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Teşkilatından Nihat TURAN ile Doğal Hayatı Koruma Derneği kurucusu Tansu GÜRPINAR’ın girişimleri sonucunda Sultansazlığı Orman Bakanlığı tarafından yasal koruma altına alınmıştır.Proje alanı 1971 yılından bu zamana kadar çeşitli yasa, yönetmelik ve uluslar arası sözleşmeler kapsamında koruma altına alınmıştır.

İlk olarak proje sahasını da içerisine kapsayan 45.000 Ha.’lık alan, 1971 yılında, 6831 Sayılı Orman Kanununun 25nci maddesi gereği, Orman Bakanlığı tarafından Sultansazlığı Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak ilan edilerek koruma altına alınmıştır.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzalamış olduğu uluslar arası BERN Sözleşmesi (Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması ) kapsamında Sultansazlığı Yaban Hayatı Koruma Sahası 1984 yılında, Bakanlar Kurulunun 20 Şubat 1984 gün ve 18318 Sayılı resmi gazetede yayınlanan kararı ile Doğal Yaşamın Ortamı olarak belirlenmiştir.

Tüm sulak alanlarda olduğu gibi Sultansazlığı’na yönelik baskı ve tehditlerin artması, 6831 Sayılı Orman Kanununa göre ilan edilen Yaban Hayatı Koruma Sahasının orman rejimi dışında olması hususları dikkate alınarak 1983 yılında yürürlüğe giren 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununun 3ncü maddesi çerçevesinde, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemlerin ve türlerin mutlak korunması gerekliliğine inanılan 17.200 Ha.’lık alan, mevcut yasalar içerisinde en katı koruma statüsü olan Tabiatı Koruma Alanı olarak ilan edilmiştir

Ülkemizde daha sonra kültürel, tarihi ve doğal değerleri korumak amacıyla yürürlüğe giren 2873 Sayılı Milli Parklar Kanununa göre daha katı ve ağır yaptırımlara sahip olan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, 17.200 Ha.’lık Tabiatı Koruma Alanı’nın sınırları baz alınarak 1993 yılında Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.06.1993 tarih ve 1493 Sayılı Kararı gereği Sultansazlığı 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir .Sultansazlığı ulusal olduğu kadar uluslararası anlamda da önemli bir Sulak Alandır.

Bir Sulak Alanın RAMSAR Sözleşmesine göre uluslar arası anlamda önemli olduğunun kabul edilebilmesi için Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanları Belirlemede kullanılan 4 ana kriterden en az birine sahip olması gerekirken Sultansazlığı’nın bu 4 ana kriterden ( 1- Temsilci veya Nadir Sulak Alanlar İçin Kriterler, 2 – Bitki ve Hayvan Temelinde Getirilen Genel Kriterler, 3 – Su Kuşları Temelinde Getirilen Özel Kriterler, 4 – Balıklar Temelinde Getirilen Özel Kriterler ) 3 tanesinin özelliklerine sahip olduğu görülmektedir. Bu özellikler;
Step ekosistemi içerisinde tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada sahip olması nedeniyle Temsilci veya Nadir Sulak Alanlar İçin belirtilen kriterlere,
Kayda değer miktarda nadir, nesli tehlikeye düşebilir veya tehlike altındaki bitki ve hayvan türlerine barındırması; sahip olduğu flora ve fauna özellikleri ile step ekosistemi içerisindeki bu sulak alanın ekolojik ve genetik çeşitliliğini sürdürübilecek değere sahip olması; endemik bitki ve hayvan türlerini barındırması nedeniyle Bitki ve Hayvanlar Temelinde Getirilen Genel Kriterlere,
20.000 ‘nin üzerinde su kuşunu düzenli olarak barındırması ve populasyonları hakkında veri edinmenin mümkün olması nedeniyle de Su Kuşları Temelinde Getirilen Özel Kriterlere uyması nedeniyle Sultansazlığı RAMSAR Sözleşmesi kapsamında Uluslar arası Öneme Sahip Bir Sulak Alandır.

Sultansazlığı’nın tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındıran ve nadir bir sulak alan olması, Avrupa Konseyi tarafından nesli tehlike altında olduğu belirlenen Phalacrocorax pygmeus ve Oxyura leucocephala türleri ile global tehdit altında olan Oxyura leucocephala ve Otis tarda türlerinin bu sahada üremesi, aynı zamanda Phoenicopterus ruber, Platalea leucorodia, Grus grus, Larus genei ve Glareola pratincola gibi türlerin bu alanda yuvalarının bulunması , kış döneminde Phoenicopterus ruber, Aythya ferine, Aythya fuligula, Aythaya nyroca ve Netta rufina türleri başta olamak üzere 130.000 civarında su kuşunun bu alanda bulunması ve toplam olarak da 251 kuş türüne sahip olması nedeniyle 1994 yılında 38 20’’ N ve 35 15’’ E koordinatları arasında kalan 17.200 Ha.’lık alan RAMSAR Alanı olarak ilan edilmiştir.

Yine DHKD ( Doğal Hayatı Koruma Derneği )’nın 1990 yılında başlatmış olduğu “ Türkiyenin Önemli Kuş Alanları Projesi “ kapsamında 38 20’ N ve 35 16’ E koordinatları arasında kalan, Sultansazlığı’nıda içerisine alan 39.000 Ha.’lık saha 52 ÖKA numarası ile Önemli Kuş Alanı olarak belirlenmiştir.
Sultansazlığını’da içerisine alan bu sahanın ÖKA olarak belirlenmesindeki gerekçeler ise;
Step ekosistemi içerisinde tatlı ve tuzlu su göllerine sahip olması,
Nesli dünya ölçeğinde tehlike altındaki türleri barındırması (Aı ),
Biyocoğragifik su kuşu populasyonunun %1’den fazla olması (A4i),
20.000’nin üzerinde su kuşunun bulunması ( A4iii ),
Su kuşu göç yolu üzerinde bulunması ve bağımsız populasyonunun %1’den fazla olması (Bıi),
Avrupa Ölçeğinde Korunmada Öncelikli Türlerin bulunması (SPEC) Kategori 1, 2 , 3Proje alanı olarak kabul edilen ve sınırları 1988 yılında belirlenmiş olan Sultansazlığı Tabiatı Koruma Alanı’nın sınırlarının revizyonuna ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü Tabiatı Koruma Alanı’nın sınırlarının izafi olması, belirli koordinatlara sahip olmaması ve alanın düz oluşu nedeniyle keskin hatlara sahip olmaması hem korunan alan görevlileri açısından hem de çevresinde yaşan topluluklar için hukuksal sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Tabiatı Koruma Alanı’nın sınırları geçirilirken sulak alan olması sebebiyle minimum ve maksimum su kot seviyeleri dikkate alınmasına rağmen, 1988 yılında geçirilen sınırların maksimum su kot seviyesi olan 1074 m.’nin altına düştüğü tespit edilmiştir. 2003 yılı içerisinde Orman Bakanlığı Milli Parklar Daire Başkanlığı ekibiyle birlikte Sultansazlığı Proje ekibi Tabiatı Koruma Alanı’nın sınırlarını maksimum su kot seviyesi olan 1074 m. den geçecek şekilde ve sınır köşe noktalarını koordinatları belirli röper noktalara taşıyarak toplam alanı 24.580 Ha. kapsayacak şekilde sınır revizyonu yapılmıştır.Revize edilmiş Tabiatı Koruma Alanı sınırları dikkate alınarak Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 25.09.2003 gün ve 3409 sayılı kararı (Diğer Ekler-5) ile Tabiatı Koruma Alanı sınırları içerisinde kalan Çayırözü, Soysallı ve Ovaçiftlik Köyü yerleşim alanları 3ncü Derece Doğal Sit Alanına, geri kalan bölümü de aynen 1nci Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.2003 yılında sınırları revize edilen Tabiatı Koruma Alanı statüsü, alanın aktüel durumu ile Milli Parklar Kanunundaki Tabiatı Koruma Alanı tanımı ile örtüşmemesi nedeniyle GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi kapsamında Sultansazlığı’nın statüsünün Milli Park olarak değiştirilmesi Sultansazlığı GEF-II Proje Yönetim Birimi tarafından Genel Müdürlüğe teklif edilmiştir. Bakanlar Kurulunun 27.02.2006 tarih ve 2006/10122 sayılı kararı ile Sultansazlığı’nın koruma statüsü 2873 sayılı Milli Parklar Kanuna göre Milli Park olarak değiştirilmiş, ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 24.523 Ha. alan Sultansazlığı Milli Parkı olarak ilan edilmişt
ir.

http://kayseri.ormansu.gov.tr/Kayseri/A ... ?sflang=tr
ssaz_harita.jpg
ssaz_harita.jpg (464.65 KiB) 740 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen faruk gorez » 27 Tem 2016 18:05

Sultan Sazlığı Milli Parkı.jpg
Sultan Sazlığı Milli Parkı.jpg (52.1 KiB) 739 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen faruk gorez » 22 Nis 2017 14:19

Valimiz Sayın Süleyman Kamçı ile birlikte Sultan Sazlığı Milli Parkı 10.Fotosafari Fotoğraf Yarışması'nın tanıtım programına katıldık. Burada şehir içinden ve dışından yüzlerce fotoğraf severimizi misafir ediyoruz. Şehrimizde birbirinden eşsiz doğal güzelliklerimiz var. Sultan Sazlığı, Kapuzbaşı Şelaleleri, Erciyesimiz gibi birbirinden farklı güzelliklere sahip yerlere sahibiz. Bizim Kayserililer olarak buraların kıymetini bilmemiz lazım. Bu mekanlara sahip çıkarak tanıtımını da en iyi şekilde yapmamız lazım. Göreve geldiğim ilk günden itibaren tanıtım için çalışmalar başlattık. Tanıtım için çalışacaksınız ki doğal değerlerinizin bilinirliği artsın. Yaptığımız fotoğraf yarışmalarımız ülke genelinde büyük ses getiriyor. Güzelliklerimizi tanıtmada bu organizasyon da önemli bir etkendir. Bizim buranın çok güzel bir sözü vardır. Yoldan gelenin eline bakılır diye. Sindelhöyük için 9KM'lik bir asfaltlama çalışması yapacağız. Halı saha, 10.000m2 parke ve çevre düzenlemesi gibi eksikliklerini tamamlayacağız. Programın ardından Sayın Valimiz ile faytona binerek kısa bir gezinti yaptık. Adem Solak kardeşimiz bizi evine davet ederek ayran ikramında bulundu. Bu tarz aktivitelerin devamını getirerek şehrimizin tanıtımı için çalışmaya devam edeceğiz.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK
17991047_1295800440506138_2796026942620517767_n.jpg
17991047_1295800440506138_2796026942620517767_n.jpg (68.05 KiB) 722 kere görüntülendi
18010863_1295800413839474_551299387484061636_n.jpg
18010863_1295800413839474_551299387484061636_n.jpg (117.34 KiB) 722 kere görüntülendi
18033454_1295799457172903_3624463933665471713_n.jpg
18033454_1295799457172903_3624463933665471713_n.jpg (125.05 KiB) 722 kere görüntülendi
18056941_1295800793839436_7019275221835176211_n.jpg
18056941_1295800793839436_7019275221835176211_n.jpg (131.79 KiB) 722 kere görüntülendi
18057179_1295800697172779_3664621372412148107_n.jpg
18057179_1295800697172779_3664621372412148107_n.jpg (124.73 KiB) 722 kere görüntülendi
18057918_1295800830506099_3957944019110120993_n.jpg
18057918_1295800830506099_3957944019110120993_n.jpg (76.93 KiB) 722 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen faruk gorez » 22 Nis 2017 15:50

Erdem bey ile geçen yıl bir seyahatimiz oldu Develi ve Sultansazlığı Milli Parkına görülmesi gereken çok güzel yerler...

faruk gorez

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen faruk gorez » 22 Nis 2017 23:52

SULTAN SAZLIĞI 10. FOTO SAFARİ YARIŞMASI BAŞLADI
Develi Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sultan Sazlığı Milli Parkı 10. Foto Safari Fotoğraf Yarışması başladı.
170 fotoğrafçının katıldığı ve Sultan Sazlığının güzelliklerini yansıtmak için ter döktüğü yarışma için fotoğrafçılara destek amacıyla Sultan Sazlığı Sindelhöyük ziyaretçi tanıtım merkezinde program gerçekleştirildi.
Programa Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi Kaymakamı Murat Duru, Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürü Etem Boz, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Orman ve Su İşleri Kayseri Şube Müdür Şevket Ağmaz, kurum müdürleri, Belediye Meclis üyeleri, fotoğrafçılar ve vatandaşlar katıldı.
Program Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın açılış konuşması ile başladı. Başkan Cabbar konuşmasında "Sultan Sazlığı Milli Parkının ulusal düzeyde tanınması için yaptığımız ve inşallah bundan sonra da geliştirerek yapacağımız bu etkinliğimizdeki amacımız, Sultan Sazlığımızın ve Kuş Cennetimizin fiziki yapısının, doğasının, özelliklerinin ve yerel yaşamının Ülkemizin dört bir tarafından gelmiş siz kıymetli fotoğraf sanatçılarına tanıtmak ve Siz fotoğrafçılar sayesinde de ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamaktır. Fotoğrafçılık aşkı ve tutkusu ile zahmetlere katlanarak buraya ulaşmış kardeşlerimizi ağırlamaktan dolayı onur duyuyoruz" dedi.
Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürü Etem Boz, Sultan Sazlığının fiziki ve doğal yapısı ile ilgili bilgiler verdikten sonra, ulusal düzeyde katılımın giderek arttığına vurgu yaptı. Konuşmasında Boz ‘‘Sultan Sazlığında her geçen gün kuş sayısı ve çeşidi artmaktadır. Yarışmamıza Ülkemizin birçok ilinden katılım vardır. Bölgenin tanınması ve gelişmesi açısından çok önemlidir" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ‘‘ Birbirinden essiz doğa harikası güzelliklerimiz var. Hangisiyle övünsek azdır. Uluslararası alanda da kanıtlanmış bir yer olan sultan sazlığının değerini çok iyi bilinmesi son derece önemlidir. Böyle güzel alanların tanıtılması bölge halkı için çok fazla önem arz etmektedir. Bir kere insanlar buraya geldi mi bundan sonrası çok daha kolay hale gelecektir. Biz bunu Erciyes kayak merkezi için çeşitli reklam ve tanıtımlar ile gerçekleştirdik" dedi.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı "2006’da Milli Park ilan edilen Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ve 428 bitki çeşidine ev sahipliği yapan çok özel bir ekolojik yapıya sahip milli bir parktır. Sultan Sazlığımızın güzelliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağlayacak bu önemli organizasyon, siz değerli fotoğraf sanatçılarımız katılımlarıyla anlam kazanmıştır. Bu fotoğraf yarışmasını düzenleyen kurumlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.
Misafirlere yemek ikramının da yapıldığı programın sonunda protokol üyeleri kayıkla sazlıkta gezinti ve faytonla alan gezisi yaparak, alanın güzelleşmesi adına yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Ünlü fotoğraf sanatçısı ve belgeselci Coşkun Aral'ın katıldığı organizasyona Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu katılım gösteren konuklar için sevgi, saygı ve yarışmacılar için de başarı dilekleri için telgraf mesajı gönderdi. Fotoğraf yarışması 23 Nisan Pazar günü akşam 19.00’da sona erecektir.
18056431_10154600580701687_7031222007766140874_o.jpg
18056431_10154600580701687_7031222007766140874_o.jpg (350.06 KiB) 714 kere görüntülendi
17990975_10154600592326687_251791031905750796_n.jpg
17990975_10154600592326687_251791031905750796_n.jpg (134.49 KiB) 714 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen faruk gorez » 23 Nis 2017 17:45

Başkan Çelik, Sultan Sazlığı’nda yapılan Foto Safari’ye katıldı

“EŞSİZ DEĞERLERİMİZİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ile birlikte Sultan Sazlığı Foto Safari Fotoğraf Yarışması’na katıldı. Başkan Çelik, Kayseri’de birbirinden eşsiz güzelliklere sahip olduğumuzu belirterek bu güzellikleri dünyaya tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, Orman Su İşleri İl Müdürlüğü ve Develi Belediyesi gibi kurumların ortaklaşa düzenlediği Sultan Sazlığı Foto Safari Fotoğraf Yarışması için Develi-Sindelhöyük’te bir program gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ile birlikte program yerine uzun bir yürüyüş ve ardından kayıkla gitti. Başkan Çelik, burada vatandaşlarla ve gözleme yapan bayanlarla sohbet ederek saç üzerinde gözleme yaptı. Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eşsiz güzelliklere sahip bir coğrafyada olduğumuzu belirtti. Bu güzelliklerin tanıtılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Sahip olduğumuz değerlerin hangisi ile övünsek azdır. Bir tarafta uluslararası kalitesi onaylanmış ve Ramsar sözleşmesine girmiş Sultan Sazlığımız, diğer tarafta Yahyalı’da Kapuzbaşı Şelalemiz ve dünya güzel Erciyes dağımız var. Hepsi güzel; ama biz bunların kıymetini biliyor muyuz? Maalesef bu güzelliklerin öncelikle kendi hemşehrilerimize, sonra bölgeye, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtımı konusunda etkisiz kaldık. Bu konuyu önemsiyoruz. Bazı komisyonlar kurarak tanıtım çalışmalarına başladık. Şehrimizi uluslararası arenada tanıtacağız. Tanıtım filmleri başta bir takım materyaller hazırlıyoruz. Tek gayemiz birbirinden eşsiz değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak ve bunları ekonomik değer haline getirmektir” dedi.

Vali Süleyman Kamçı da Sultan Sazlığı’nın 301 kuş türü, 428 bitki çeşidine ev sahipliği yapan çok özel bir ekolojik yapıya sahip olduğunu söyledi. Foto Safari gibi etkinliklerin Sultan Sazlığı’nın ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi tanıtılmasına vesile olacağını ifade eden Vali Kamçı, organizasyonu üstlenen tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar bölgede fotoğraf çekimi yaptı. Başkan Çelik bu fotoğrafçılarla bir araya gelerek sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eline fotoğraf makinesi alarak fotoğraflar çekti.

Başkan Çelik, daha sonra Vali Süleyman Kamçı ile faytona binerek bölgede gezinti yaptı. Bu sırada bölgede yaşayan Adem Solak Vali Kamçı ve Başkan Çelik’i evine davet ederek ayran ikram etti. Başkan Mustafa Çelik, Sultan Sazlığı’nda ata da bindi.
18034362_989908967812056_2112453367901581724_n.jpg
18034362_989908967812056_2112453367901581724_n.jpg (94.24 KiB) 709 kere görüntülendi
18057222_989908971145389_1576274167329654278_n.jpg
18057222_989908971145389_1576274167329654278_n.jpg (94.88 KiB) 709 kere görüntülendi
18057682_989909167812036_885086613582178482_n.jpg
18057682_989909167812036_885086613582178482_n.jpg (108.05 KiB) 709 kere görüntülendi
18118664_989909441145342_7345475541891033937_n.jpg
18118664_989909441145342_7345475541891033937_n.jpg (148.95 KiB) 709 kere görüntülendi
18076815_989909394478680_4838559456440410048_o.jpg
18076815_989909394478680_4838559456440410048_o.jpg (144.96 KiB) 709 kere görüntülendi

Kullanıcı avatarı
erdemka38
Site Admin
Mesajlar: 1678
Kayıt: 20 Ara 2014 19:15

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen erdemka38 » 23 Nis 2017 22:20

Sultan sazlığının su problemi vardı yıllar önce sanırım çözüldü bu sorun..

faruk gorez

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen faruk gorez » 23 Nis 2017 22:57

muhtemelen gerekli kurumlarda çalışmalar yaptı bu alanda...

faruk gorez

Re: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Mesaj gönderen faruk gorez » 24 Nis 2017 14:06

SULTAN SAZLIĞI 10. FOTO SAFARİ YARIŞMASI TAMAMLANDI

SULTAN SAZLIĞI 10. FOTO SAFARİ YARIŞMASI TAMAMLANDI
Develi Belediyesinin ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin VII. Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sultan Sazlığı Milli Parkı 10. Foto Safari Fotoğraf Yarışması tamamlandı.
Toplamda 170 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmada fotoğraflar Genel Doğa, Yerel Yaşam ve 10. Yıl Özel Ödülü olmak üzere ayrı kategorilerde yarıştılar. Toplamda 8 adet fotoğraf ödüle layık görülürken 49 adet fotoğrafta sergilenmeye layık bulundu.
Ödül Alanlar
Yerel Yaşam Kategorisi:
1. Ödülü : Osman ÇİÇEKYURT
2. Ödülü : Mehmet ÖZÇELİK
3. Ödülü : Ercan HIRLAK
10. Yıl Özel Ödülü : Ali Niyazi BOZKURT
Ayrıca 24 Adet fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.
Genel Doğa Kategorisi:
1. Ödülü : Muhammed Ali ŞAHUTOĞLU
2. Ödülü : Mehmet ÜNLÜ
3. Ödülü : Mehmet GÜL

10. Yıl Özel Ödülü : Muhammed Ali ŞAHUTOĞLU
Ayrıca 25 Adet fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.
17991770_10154604804076687_7904067290226261115_n.jpg
17991770_10154604804076687_7904067290226261115_n.jpg (27.6 KiB) 703 kere görüntülendi
17992237_10154604802671687_5735598786073777135_n.jpg
17992237_10154604802671687_5735598786073777135_n.jpg (65.66 KiB) 703 kere görüntülendi
17992328_10154604801166687_8278381683059051371_n.jpg
17992328_10154604801166687_8278381683059051371_n.jpg (45.56 KiB) 703 kere görüntülendi
17992358_10154604801471687_2511254210206704341_n.jpg
17992358_10154604801471687_2511254210206704341_n.jpg (78.64 KiB) 703 kere görüntülendi
18010128_10154604801461687_1822959763629996432_n.jpg
18010128_10154604801461687_1822959763629996432_n.jpg (44.86 KiB) 703 kere görüntülendi
18056684_10154604803606687_1565373188127813148_n.jpg
18056684_10154604803606687_1565373188127813148_n.jpg (63.96 KiB) 703 kere görüntülendi
18058131_10154604809041687_7030611216318440679_n.jpg
18058131_10154604809041687_7030611216318440679_n.jpg (121.64 KiB) 703 kere görüntülendi
18118624_10154604806861687_8588052545449098888_n.jpg
18118624_10154604806861687_8588052545449098888_n.jpg (91.55 KiB) 703 kere görüntülendi
18157478_10154604803836687_8787418721944136046_n.jpg
18157478_10154604803836687_8787418721944136046_n.jpg (55.08 KiB) 703 kere görüntülendi

Cevapla