Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

ŞİRKETLERİN ‘GLOBAL’ KOÇU
Markalaşma çalışmalarıyla olduğu kadar, kendine has kuluçka ve TTO modeliyle de örnek gösterilen bölgelerden olan Erciyes Teknopark, bünyesinde yer alan farklı sektördeki firmaların ufkunu genişletiyor. Teknopark, girişimciyle yatırımcıyı aynı platformda kaynaştırıyor.

ŞİRKETLERİN ‘GLOBAL’ KOÇUKuruluş: 2005
Kapasite: 30 bin metrekare
İstihdam: 750
Firma sayısı: 195
Ar-Ge cirosu: 310 milyon TL


‘Farklı’ teknopark
İlk kiracısını 2007’nin Mart ayında alan, Türkiye’nin en büyük TGB’lerinden biri kabul edilen Erciyes Teknopark, 800’e yaklaşan istihdamı ve 200’ü aşan işletmesiyle İç Anadolu’nun adeta bir teknoloji üssü. Geçtiğimiz yıl en hızlı yükselen 5-9 yaş kategorisinde 1. olan ve portföyüne iki ödül birden ekleyen Erciyes Teknopark, bünyesindeki firmalara koçluk yapıyor.
Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık kuluçkadan ticarileşmeye, pazarlamadan prototiplemeye kadar her aşamada kendine has bir model kuran bölgenin, firmalara yol gösterdiğini belirtti. Yazlık açıklamalarına şöyle devam etti: “Firmalara yaklaşımımızla, tecrübemizle, kalite standardına sahip modelimizle farkımızı her alanda yansıtıyoruz. Kendi kuluçka modelimizle, TTO’muzla ve teknolojimizle üretimde özgün çizgimizi koruyoruz.”
Sanayi Gazetesi’ne devreye aldıkları hızlı prototipleme atölyesiyle ve ‘global’ birimiyle ilgili de bilgiler veren Yazlık, üniversite-sanayi işbirliğinde ihtiyaç duyulan ‘asıl’ konuya da parmak bastı.

Kuluçka modeli “Erciyes Teknopark, geliştirmiş olduğu benzersiz bir kuluçka programını uygulamaktadır. Geliştirdiğimiz bu kuluçka programını Sera olarak adlandırdık. Sera programı pre-sera, sera, after-sera ve pro-sera olmak üzere dört alt programdan oluşmaktadır. Herhangi bir iş fikri bulunmayan girişimci adayı da, ilk ürününü satmaya başlamış girişimci de programa dahil olabilmektedir. Programa dahil olan girişimcilere ücretsiz yer tahsis etmekte, yatırımcı bulmakta ve hızlı prototipleme atölyesi imkanlarını sunmaktayız. Başarılı olan takımlardan müteşekkil pazarlama grupları oluşturmaktayız. Bu gruplarla birebir çalışmalar yapmakta, girişimcilerin ürünlerini satmalarına destek vermekteyiz. Herhangi bir iş fikrine sahip olmayan girişimci adaylarına uyguladığımız “Ben Girişimciyim” adlı test ile potansiyel girişimci adaylarını tespit etmekteyiz. Potansiyel girişimci adaylarına önce ilham kaynakları eğitimi vermekte ve ardından saha uygulamaları yaptırmaktayız. Bu sürecin ardından girişimci adaylarının doğrulanmış iş fikirleri ve ardından da iş planları üretmelerini temin etmekteyiz. Hedefimiz, bize başvurduğunda henüz yeterli seviyede bir iş fikri geliştirememiş girişimci adayından uluslararası pazarlara satış yapan KOBİ’ler geliştirebilmektir.”

Sektörlere özel proje
“2012 yılının sonu itibariyle teknoparkta bilişim ve yazılım alanındaki firmalar çoğunluktaydı. Geçen 3-4 yılda sektörlerde bir dengeleme yapmaya çalıştık. Bu süreçte ICT alanı dışından gelen firmalara daha fazla fırsat tanıdık, motive ettik ve bölgeye çekmeye çalıştık. ICT alanında faaliyet gösteren firma oranı şu anda yüzde 55 civarında yer almakta. Bu oranı biraz daha dengelemeye çalışacağız. Erciyes Teknopark’ın sadece yazılım ve bilişime hizmet veren bir teknopark olarak anılmasını arzu etmiyoruz. Şu an ikinci sırada elektronik, üçüncü sırada ise makine teknolojileri sektörleri bulunmaktadır. Elektronik sektöründe ar-ge yapan firma sayımız ciddi miktarda arttı. Bölgedeki firmaların seri üretim yapabilmeleri için özel alanlar oluşturmaya dair planlarımız var. Modüler bir biçimde projesi hazırlanacak olan bu mekanlarda, girişimciler diledikleri kadar alan kiralayıp önceden hazırlanmış projeye uygun olarak kendi üretim tesislerini inşa edebilecekler. Bu sayede bakanlıktan izin alınması koşulu ile bölgede üretilen ürünlerin yine bölge içinde seri üretimi de gerçekleştirilecektir.”

Ar-Ge Reform Yasası
“Yasada sektörü canlandıracak, Ar-Ge yapan firmaları hızlandıracak çok sayıda destek var. Devlet Ar-Ge yapan işletmeleri ve girişimcileri desteklemek için yapabileceğini fazlasıyla yaptı. Yürürlükteki Ar-Ge mevzuatının ve desteklerinin uluslararası alanda öne çıkan bir vizyon ile yapıldığı açıktır. Devletin ortaya koyduğu ar-ge politikaları gerçekten firmalar için vizyon oluşturucu bir zemin yaratmıştır. Bu kadar destekten sonra iş başa düşüyor, yani firmaların ve girişimcilerin bu desteklerden azami şekilde faydalanarak girişimde bulunmaları, Ar-Ge yapmaları gerekiyor. Gelişen dünyaya uygun, uluslararası pazarlarda öne çıkabilecek ürünler geliştirmek gerekiyor. Teknolojik girişimcilik bu işin en önemli ayağı, fakat maalesef bu konuda başarılı örnek sayısı çok az. Teknoparkların teknolojik girişimcilik konusunda başarılı örnekler ortaya çıkarması ve desteklemesi çok büyük bir öneme sahiptir.
Teknolojik girişimciliğin en hızlı şekilde gelişebilmesi için melek yatırımcılık sisteminin desteklenmesi ve özendirilmesi gerekmektedir. Yani özetle, aklında fikri olan girişimci ile cebinde parası olan tecrübeli yatırımcıyı bir araya getirip ortak girişimler üretmek gerekiyor.”

“Yükseköğretim reform istiyor”
Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık:
Türkiye’de üniversite – sanayi işbirliği beklenilen düzeyin çok altında seyretmektedir. Bu durumun birçok iç ve dış faktörü bulunmakla birlikte, temel nedenini iki tarafın beklentilerinin ve çalışma şartlarının tamamen farklı olması olarak gösterebiliriz. Öncelikle akademik dünyanın mevcut gündemi maalesef sanayi ile işbirliği değildir; çünkü akademik yükseltme kriterleri, atama kriterleri temelde yapılan yayınları baz almaktadır. Üniversite – sanayi işbirliği kapsamında yapılan projeler, üretilen patentler maalesef yükseltme kriterleri arasında hak ettiği kadar kıymet görmemektedir. Tescili yıllar süren ve maliyeti yüksek olan bir patent için harcanan zaman ve emek karşılığında alınan puan teşvik edici olmaktan uzaktır. Aynı şekilde ciddi çalışmalarla geliştirilen üniversite – sanayi işbirliği projelerinin yükseltme ve atama konusundaki etkisi yeterli seviyede değildir. Durum böyle olunca akademik dünyanın doğal olarak bilimsel yayın yolu ile gelişimine devam etmesi gayet normal görülmektedir. Akademisyenler arasında mevzuat yolu ile farklı uygulamalar geliştirilebilir, eğitimci ve araştırmacı akademisyen kadroları oluşturulabilir ve akademisyenler yeteneklerine göre bu kadrolara atanabilir. Böylece her kadronun yükseltme kriterleri kendine özgü olabilir.
Akademik dünya mevcut mevzuatın uzun süredir yürürlükte olması ve gelenekselleşmiş uygulamalar nedeni ile genel anlamda bilimsel yayın ağırlıklı çalışmaktadır. Pratik dünyadan, sanayiden, ülkenin stratejik gelişme alanlarından çoğu zaman kopuk olarak yapılan bilimsel çalışmalar, ülkemizde var olan henüz istenen seviyede gelişmemiş sanayiden ziyade uluslararası gelişmiş sanayicilere hizmet etmiştir. Yapılacak düzenlemeler ile üniversitelerin 2023 vizyonu ve hatta daha ötesi için belirleyecekleri özel stratejik çalışma alanları akademisyenlerin önünü açacaktır. Çalışma alanları disipline edilen araştırmacılar elbette daha verimli bilimsel araştırmalar gerçekleştireceklerdir. Üretilen bilimsel neticenin yayın yapılmadan önce ticarileştirme potansiyeli ve yenilik düzeyi bakımından ele alınması, uygun görülenlerin mutlaka patent ile koruma altına alınması gereklidir. Aksi takdirde yayın yolu ile ifşa edilen bilgiler maalesef korunamamakta ve bu bilginin gelişimi için ülke olarak harcadığımız maddi kaynaklar heba olmaktadır. Patent ile korunan bilgi ticarileştirilebilir ve bu yolla bilgiye dayalı ekonomi geliştirilebilir.
Madalyonun öteki yüzünde ise sanayici yer almaktadır. Genel olarak sanayiciler maalesef problemlerine anlık çözüm aramaktadır. Uzun vadeli plan ve programla çalışan, kurumsallaşmış işletme sayısı çok azdır. Hal böyle olunca akademisyenlerden uzun vadeli niteliksel projeler istenmemekte ve beklenmemektedir. Akademisyenlerin kendi konularında dünya literatürüne hakim olduğu gerçeğini kabul eden bir sanayici, akademisyenden uluslararası pazarlarda yenilikçilik yönü ile rekabet edebilecek ürünler geliştirmek için destek isteyebilir. Fakat günümüzde sanayici genel anlamda gündelik problemlerinin çözümü için akademisyenlerden destek beklemekte, ortaya çıkan sonuçtan da doğal olarak memnun kalmamaktadır. Akademisyenin geliştirdiği ve getirdiği proje teklifleri ise çoğu zaman öngörü eksikliği nedeni ile kabul görmemektedir.
Ar-Ge Reform paketinin amacına hasıl olabilmesi için bir benzerinin akademik dünya için de gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.

OSB içi teknoparklar
“OSB içerisinde ek alan talep ederek teknopark kurulması yönünde planlarımız bulunmakta olup bu konuda görüşmelerimiz devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde bu konuda somut gelişmelerin olması beklenmektedir. Teknoparkların doğrudan sadece OSB’ler içerisinde kuruluyor olmalarının üniversite -sanayi işbirliğini geliştirme açısından sakıncaları olduğunu düşünüyoruz. Teknoparkların kuruluş amaçları arasında üniversite – sanayi işbirliğini tesis etmek ilk sırada yer almaktadır. Teknoparkların fiziki olarak üniversitelerin yakınında ve hatta içinde yer alması, bu yolla sanayiciyi üniversite içerisine çekiyor olmak, kültürler arası uyumu geliştirmektedir. Bir teknopark üniversite içerisinde gelişimini tamamladıktan sonra gerekli görülmesi halinde özellikle seri üretim amacı ile OSB içerisinde yer alması düşünebilir.”

Hızlı prototipleme atölyesi
“Girişimciliği teşvik etmek, desteklemek ve yaygınlaştırmak, özellikle teknoloji alanında bunu gerçekleştirmek için ekosistemin güçlü olması gerekmektedir. Kastettiğimiz ekosistem kuluçka programları, yatırımcı ağları, hızlandırıcı programlar, kuluçka için fiziksel mekanlar ve prototipleme için atölyeleri içermektedir. Erciyes Teknopark olarak tanımladığımız bu ekosistem içerisindeki eksik unsurlarımızı tamamlamaya gayret göstermekteyiz. Bu nedenle Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi olarak adlandırdığımız girişimcilerin fikirlerini prototipe yani fiziksel olarak ilk ürüne dönüştürebilecekleri çalışma alanları kurmuş bulunuyoruz. Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesinden tüm sera girişimcileri, kuluçka firmaları ücretsiz faydalanabilmektedirler.”

‘Global’ çalışmalar
“Erciyes Teknopark, uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Erciyes Teknopark Global olarak isimlendirdiğimiz uluslararası ilişkiler birimini kurmuş bulunuyoruz. Global birimi ile teknoparkın uluslararası arenada bilinirliğini, kurduğu işbirliklerini artırmayı, bölgede faaliyet gösteren firmaların yurtdışına ihracat yapmalarını ve kalıcı işbirlikleri geliştirmelerini amaç edinmekteyiz. ETTOSOFT yazılım kümesi ile bölgede faaliyet gösteren arge firmalarının sürdürülebilir ihracat yapmalarını teşvik etmekteyiz. Bununla birlikte Erciyes Teknopark, 2020 yılına kadar Kayseri, Yozgat ve Sivas illeri adına Avrupa İşletmeler Ağı’nda yetkili tek temsilcilik olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda bölgemizdeki işletmeleri, ağdaki diğer işletmeler ile eşleştirmekte ve yurtdışı pazarlara açılmalarını desteklemekteyiz.”

Erciyes TTO
“Erciyes TTO, 2014 yılında TÜBİTAK tarafından fonlanmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda Erciyes TTO’nun gelişimi 2014 yılından itibaren hızlanmıştır. Bugün vardığımız noktada Erciyes Üniversitesi adına toplam 30 adet patent başvurusu tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 28 adet üniversite – sanayi işbirliği kontratlı araştırması devam etmektedir. Toplamda 7 adet TEYDEB projesi ofisimizce koordine edilmiş ve yazılmıştır. Bugün bu projeler ilgili kurumlar ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de bir ilk olarak patent ve prototip seviyesindeki akademisyen ürünlerinden müteşekkil bir katalog ofisimizce hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Onlarca eğitim, seminer, çalıştay düzenlemekte, bilginin ticarileşmesi için benzersiz modeller geliştirerek rutin dışı çalışmalar yürütmekteyiz.”
sirketlerin_global_kocu_h12613.png
sirketlerin_global_kocu_h12613.png (173.53 KiB) 628 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

‘ERCİYES’İN İŞİ YARINLARIN TEKNOLOJİSİ
Dünya pazarının kapılarını başarılı işletmeleriyle aralayan Erciyes Teknopark, kuluçka ve TTO modeliyle parmak ısırtıyor. Vizyon sahibi firmaların faaliyette olduğu Teknopark, girişimciliği ateşleyici formüllerin peşinde…
erciyesin_isi_yarinlarin_teknolojisi_h12612.png
erciyesin_isi_yarinlarin_teknolojisi_h12612.png (220 KiB) 627 kere görüntülendi
Kuruluş: 2005
Firma Sayısı: 195
Ar-Ge cirosu: 310 milyon TL

Tekno-KOBİ’lerin ev sahibi
Bünyesinde yer alan firmalara ve girişimcilere uluslararası standartlarda teknoloji geliştirme bölgesi, teknoloji transferi ve kuluçka hizmetleri sunan 2005 doğumlu Erciyes Teknopark, katma değeri yüksek bölge vizyonunu başarıyla sürdürüyor. Bulunduğu bölgenin lideri konumunda olan 195 firmanın ev sahibi Erciyes Teknopark, beş ayrı binada, 250 bin metrekare toplam, 30 bin metrekare kapalı alanıyla yarınların teknolojisini nitelikli hizmetleriyle inşa ediyor.

İmrendiren iş modelleri
Türkiye’nin en büyük TGB’lerinden olduğu belirtilen Erciyes Teknopark, kendine has kuluçka modeli, bünyesinde geliştirdiği uluslararası projeleri, rüştünü hızla ispat eden girişimcileri ve fikirleri ürüne dönüştüren atölyeleriyle yatırımcıların tercih sebebi olarak gösteriliyor. Bilişim ve yazılım faaliyetleriyle öne çıkan bölge, son yıllarda gerçekleştirdiği sektör dengeleme çalışmalarıyla da gelişim vaat eden iş kollarını bünyesinde topluyor.

İşletmeleri vizyon sahibi
Katma değeri yüksek, ülkenin gelişim ve girişim vizyonuna hizmet eden, ihracat potansiyeli bulunan, inovatif yaklaşımlar içeren ürünlerin geliştirildiği Erciyes Teknopark’ta bugün itibari ile 195 işletme ve kuluçka firması Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

Ar-Ge projeleri ve ciro
Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının bünyelerinde 750 civarında nitelikli personel çalışırken, 300 Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülüyor. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 736 Ar-Ge projesine ve 310 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna sahip...

Girişimciye dost eli: ETTO
Teknoparkların en önemli aktörleri olan girişimcilerin elinden tutarak, ekosisteme uygun zeminde yetiştirmeyi hedefleyen Erciyes Teknopark, bu eksende kuluçka programlarını, yatırımcı ağlarını, prototipleme atölyelerini revize ediyor. Teknoloji transfer ofisiyle (ETTO), Ar-Ge neticesinde ortaya çıkan ürünlerin ticari sahneye çıkmasına aracılık eden Teknopark, firmaların yurt dışına açılmasına da ön ayak oluyor. TTO’sunda ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ve SOBAG (Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu) gibi topluluklarıyla tecrübe paylaşımı etkinliği düzenleyen Erciyes Teknopark, akademisyenleri de proje yazmaları konusunda cesaretlendiriyor. Bireysel Genç Girişim (BİGG Erciyes) isimli projesiyle girişimcilerin fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürme konusunda faaliyetler yürüten Erciyes Teknopark’ta ihracat kalıcı işbirlikleriyle şekilleniyor.

Hedef ‘dünya pazari’
Firmalarını her konuda bilgilendirme misyonunu başarıyla sürdüren Erciyes Teknopark, yazılım koruması konusunda işletmelerini bilinçlendiriyor. Bunun yanında Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) vasıtasıyla firmalarının yurt dışına açılmasını kolaylaştıran bölge, hedefine yeni pazarları da dahil edecek.
KOBİ’lerine dünya pazarının kapılarını açan Erciyes Teknopark, alternatif pazarlarla da dirsek temasını sürdürüyor. Bölge, kümelenme çalışmalarına hız verirken, firmalarını proje yazma konusunda yetkinleştirmeyi de ihmal etmiyor.
http://www.sanayigazetesi.com.tr/temati ... 12612.html

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

Erciyes Teknopark’ın, Hızlı Prototipleme Atölyesi “Lab Erciyes” Açıldı!

Erciyes Teknopark
14993558_1132260940185512_3383948041945554184_n.jpg
14993558_1132260940185512_3383948041945554184_n.jpg (76.02 KiB) 624 kere görüntülendi
15036602_1132260976852175_3679617014799787903_n.jpg
15036602_1132260976852175_3679617014799787903_n.jpg (79.98 KiB) 624 kere görüntülendi
15039537_1132261103518829_3618948145324004333_o.jpg
15039537_1132261103518829_3618948145324004333_o.jpg (88.66 KiB) 624 kere görüntülendi
15095485_1132261210185485_4886521442138729631_n.jpg
15095485_1132261210185485_4886521442138729631_n.jpg (58.19 KiB) 624 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

Erciyes Üniversitesi

Erciyes Teknopark’ın, Hızlı Prototipleme Atölyesi “Lab Erciyes” Açıldı!

Erciyes Teknopark, bünyesindeki kiracı firmalara, akademisyenlere, girişimcilere ve Sera Kuluçka Merkezi’ndeki takımlara yaptığı çalışmalarla yenilik sunmaya devam ediyor.

Erciyes Teknopark yerleşkesi Teknopark 4 bina girişinde açılan “LAB Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde”, girişimciler ürünlerinin prototipini güvenli ve hızlı bir şekilde üretip test etme şansını yakalayabilecekler.

Erciyes Teknopark’ın Hızlı Prototipleme Atölyesi Lab Erciyes hakkında bilgi veren Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:” Toplamda 240 m2’lik bir alandan oluşan Lab Erciyes içerisinde prototip çalışması için temel gereksinimlere yönelik makine, alet, teçhizat ve üretim ekipmanları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde bilgisayarda tasarlanan çalışmaların hızla ürüne dönüştürülmesi için 3 boyutlu baskı hizmeti de verilmektedir.

Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde kullanıcıların tüm ihtiyaçları düşünülerek malzeme temini yapılmıştır. Lab Erciyes’te çalışma süresince bilgisayarlar ve xerox yazıcı, 3D yazıcı(Ultimaker), CNC masa üstü, arduino setleri, ölçüm cihazları, multimetre, avometre, kumpas, metre, delici ve kesici matkaplar, şarjlı tornavida, lehim ve kart ekipmanları, somun, civata, vida takımları, rondela, değişik ölçülerde el mengeneleri, anahtar,lokma takımı, alyan setleri, değişik ölçülerde tornavida çeşitleri, pense, kargaburnu, yan keskiler, eye seti ve diğer yardımcı ekipmanlar kullanılabilmektedir.

Atölyede yer alan kitaplıkta girişimcilerin yararlanması adına, temel bilgisayar programlama dilleri, temel elektronik devre geliştirme metotları türünde 100’ü aşkın kitap da yer almaktadır.

Lab Erciyes’in sosyal alanı Lab Cafe’de ise girişimcilerin çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapmalarına ve karşılıklı olarak görüşmelerine olanak sağlanmaktadır. Girişimcilerin birbirleri ile farklı alanlarda fikir alışverişi yapmaları ve güncel yayınları takip etmelerine imkan sağlanmıştır.

Erciyes Teknopark olarak firmalarımıza, girişimcilere ve Sera Kuluçka Merkezi’ndeki takımlara daha iyi hizmet sunabilmek adına sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin hız kesmeden devam edeceğini belirtmek isteriz.”

Lab Erciyes Kullanım Koşulları Hakkında Detaylı Bilgi Almak ve Başvuru Yapmak İçin:
Ahmet Birkan AKDOĞAN
Lab Erciyes – Sorumlusu
laberciyes.erciyesteknopark.com
Tel:0352 224 81 12 - 13 (Dahili: 201 – 182)
file.jpg
file.jpg (88.66 KiB) 624 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

Sera Kuluçka Merkezi fon arayan girişimcilere yol gösteriyor
Sera Kuluçka Merkezinde gerçekleştirilen ‘Girişimcilikte Adım Adım Fon Bulma’ semineriyle girişimci adaylarına kamusal fonlama sistemi, teknoparktaki vergi avantajları, kira indirimi ve melek yatırım ağı anlatıldı.
Ağırlıklı olarak bilişim ve elektronik sektöründe faaliyette bulunan başarılı firmaların yer aldığı Erciyes Teknopark teknolojik girişimciliğin merkez üssü olma yönünde çalışmalarına devam ediyor.
‘Girişimcilikte Adım Adım Fon Bulma’ semineriyle ilgili bilgi veren Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:
“Bölgedeki teknoloji geliştirme ekosisteminin yeterli olgunluğa erişmesi için çok daha fazla teknoloji odaklı girişimciye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple biz de girişimci adaylarını teşvik etmek için Sera Kuluçka Programı adlı önemli bir program yürütmekteyiz. Sera Kuluçka Programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı aşamaları ile benzeri olmayan ve tamamen özgün bir kuluçka modelidir.
Sera Kuluçka Merkezinde girişimci adayları için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin girişimci adaylarına katma değer sağlamasına özen gösteriyoruz. Herkesin katılımına açık olarak düzenlenen bu etkinlikte de girişimci adaylarının fon bulmak için hangi sistemleri kullanabileceği, alanında uzman kişiler tarafından aktarıldı.
Seminerde Sera Kuluçka Merkezi hizmetleri, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, kamusal fonlama sistemleri, teknoparktaki vergi avantajları ile kira indirimleri, melek yatırım ağı ve girişimcilik hikayeleri katılımcılara interaktif bir şekilde anlatıldı.
Amacımız her girişimci adayının fikrini hayata geçirip başarılı işletmelere dönüşümüne katkı sağlayabilmek. Bu kapsamda da girişimciliği hızlandırıcı teknopark faaliyetlerimiz inovatif çalışmalarla devam ediyor olacak.”
iha
1867698.jpg
1867698.jpg (105.32 KiB) 622 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

Rektör Güven:“Erciyes Üniversitesi, Türkiye’nin Önemli Araştırma Ve Girişimcilik Üssü Haline Geldi”
ERCİYES TEKNOPARK ÖDÜLE DOYMUYOR
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUHAMMET GÜVEN:
“ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ ARAŞTIRMA VE GİRİŞİMCİLİK ÜSSÜ HALİNE GELDİ”

Erciyes Üniversitesi’nin araştırmacı üniversite sıfatına sahip girişimci ve yenilikçi bir üniversite olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversitelerinin ana ortağı olduğu Erciyes Teknopark’ın bu yıl ikinci defa aldığı birincilik ödülü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, yaptığı açıklamada, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlar ve sahip olduğu nitelikli araştırmacı kadrolarıyla Erciyes Üniversitesi’nin ülkenin önemli bir araştırma ve girişimcilik üssü haline geldiğini kaydetti.
Rektör Güven, ”Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren Erciyes Üniversitesi’nde bu öğretim yılı itibariyle 2 bin 289 akademik personel görev yapmakta ve yaklaşık 64 bin 222 öğrenci eğitim almaktadır. Üniversitelerin ülke geleceğindeki öneminin bilinci ve sorumluluğu anlayışıyla bir çok alanda önemli atılımlar gerçekleştirip, modern araştırma merkezleri kurmuş bulunmaktayız. Dünya üniversiteleri ile olan ilişkilerimizdeki gelişmeler, ulusal ve uluslararası alanda hazırlanan projeler ve bu projelerin hayata geçirilmesinin yanında, gerek diğer eğitim kurumları ile olan ilişkiler, gerekse sanayi kuruluşları ile kurulan bağlar oldukça güçlendirilmiş ve sağlamlaştırılmıştır. Araştırmacılarımızın ürettikleri bilginin toplum yararına olacak şekilde ekonomiye kazandırılması için gerekli dünya standartlarında alt yapıyı ve kurumsal modelleri geliştirmekteyiz” dedi.

“Üniversiteler, Ürettikleri Bilginin Toplum Yararına ve Ekonomik Değere Dönüşmesini Sağlayacak Mekanizmalar Geliştirmelidir”

Bugün Türkiye’nin kişi başı 10 bin dolar milli gelire sahip, orta gelir tuzağına yakalanmış bir ülke konumunda olduğunu kaydeden Rektör Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orta gelir tuzağını aşan ülkelerin durumu incelendiğinde, bilgiye dayalı ekonomiye geçiş ile bunu başardıkları görülecektir. Dolayısı ile Türkiye’nin de bu konuda yapması gereken pek çok görev bulunmaktadır. Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranı incelendiğinde bu oranın 2014 yılı itibari ile yüzde 1,01’e ulaştığı görülmektedir. Bu oran 10 yıl içerinde 2 kat artış göstermiştir. GSYARGEH/GSYİH oranının 2009 yılı itibariyle en yüksek olduğu ilk 15 ülkeye bakıldığında GSYARGEH/GSYİH ortalaması yüzde 3’e tekabül etmektedir. Türkiye’nin bu konudaki 2023 hedefi olan yüzde 3 oranına ulaşması için bilgiye dayalı ekonomiye ağırlık vermesi ve bunun için bilginin temel üretim kaynağı olan üniversiteler ile sanayiyi bir araya getirmesi, üniversitelerde üretilen bilginin ekonomik değere ticarileştirme yöntemi ile dönüştürülmesi gerekmektedir. Erciyes Üniversitesi olarak bu amaç için Erciyes Teknopark bünyesinde kurmuş olduğumuz Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) aracılığı ile Erciyes Üniversitesi’nde üretilen bilgiyi disipline etmekte, yaygınlaştırmadan önce gerekli fikri mülkiyet hakkı korumalarını almakta ve ardından lisanslama yolu ile bilginin ekonomik değere dönüşümünü sağlamaktayız.”


Erciyes Teknopark, Kategorisinde Türkiye’nin En İyi Teknoparkı

Rektör Güven, açıklamasında sözü Erciyes Üniversitesi’nin ana ortağı olduğu Erciyes Teknopark’ın ödül alan başarısına getirdi.

“Ülkemizin kendi teknolojilerini geliştirmesi, geliştirdiği teknolojiyi ihraç etmesi ve bu yolla ekonomik kalkınmayı sağlaması kaçınılmazdır. Bu süreçte de teknoparklar önemli ve kritik bir role sahiptir” diyen Rektör Güven,

“Gelişmiş ekonomilerde, sanayicinin en büyük ortağı üniversitelerdir. Global bir üretim merkezi olan ülkemizi, üniversitelerin ve teknoparkların çalışmaları sayesinde bir teknoloji merkezine dönüştürebileceğimiz vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erciyes Üniversitesi, bölgenin en büyük, Türkiye’nin en iyi 5. Teknoparkı olan Erciyes Teknopark’ın ana ortağı ve yöneticisidir. Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren 195 Ar-Ge firmasının bünyesinde 700’den fazla nitelikli personel çalışırken, 300 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 707 Ar-Ge Projesi ve 310 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır. Erciyes Üniversitesi’nden 97 akademisyen üniversitede geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek amacı ile Erciyes Teknopark’ta görev yapmaktadırlar. Bu akademisyenler 39 adet teknoloji şirketi kurmuş olup aktif olarak işletmektedirler. Bu şirketlerde bugüne kadar toplam 29.107.985 TL Ar-Ge cirosu gerçekleşmiş ve 153 kişi istihdam edilmiştir. 23 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre; Erciyes Teknopark Türkiye genelinde 5’inci sıradaki yerini korurken, 5-9 yaş aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde bu yıl da 1’inci olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Üst üste iki yıl kazanılan bu başarı Erciyes Teknopark’ın hedefleri doğrultusunda ilerlediğinin önemli bir göstergesidir. İlimizdeki teknoloji tabanlı girişimcilikle, akademik girişimciliği teşvik eden ve destekleyen Erciyes Teknopark, verdiği hizmetlerdeki başarısını iki yıl üst üste birinci olarak taçlandırmıştır. Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak ülkemizin kalkınması için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyoruz. 2017 yılında da artan bir şekilde ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
15540861_1628346964136364_4242461369505647447_o.jpg
15540861_1628346964136364_4242461369505647447_o.jpg (362.49 KiB) 619 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

ERÜ TEKNOPARK başarılı çalışmalar imza atıyor...

savunma otomotiv havacılık enerji elektronik nanotekonloji kimya-doğabilimleri gibi birç ok farklı alanda çalışmalar devam ediyor..
kayseri de ki osb ler de de teknoparkın arge ve uygulama merkezleri olmalı...

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

Erü arge merkezleri projeside 2020 yılına kadar devreye alıncak çok nitelik arge merkezleri olacak teknopark'ın 2 . etabında ...

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

Erciyes Teknopark Türkiye’nin Girişimcilik Üssü Haline Gelecek


Erciyes Teknopark, 4.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre kendi kategorisinde 1’inciliğini korurken, Türkiye genelinde bu yıl da 5’inci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Teknoparktaki çalışmalar ile Türkiye’nin teknoloji ve teknoloji tabanlı girişimcilik üssü haline geleceklerini söyleyen Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan, gazetemize Erciyes Teknopark’ın çalışmaları ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erciyes Teknopark olarak tüm çalışmalarımızı kendi teknolojilerimizi geliştirmek, bu teknolojileri ihraç etmek ve bu yolla ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak adına yapıyoruz. Bugün itibariyle Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren 195 Ar-Ge firmasının bünyesinde 700’den fazla nitelikli personel çalışırken, 300 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 759 Ar-Ge Projesi ve 350 Milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır.

Bölgemizde İlk Ar-Ge Merkezinin Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Bünyesinde Kurulumunu Sağladık

Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları 2023 hedeflerinin en önemli kriterleri arasında yer almaktadır. Erciyes Teknopark olarak biz de Ar-Ge tabanlı ve katma değeri yüksek yeni projelerin yapılması ve yürütülmesinde üniversitemiz akademisyenlerinin danışmanlığında desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ilimizde ve hatta bölgemizde ilk Ar-Ge Merkezinin Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. bünyesinde kurulumunu sağladık.
2017 senesinde bölgemizde sanayicilerimize Ar-Ge yapmaları konusunda destekler sunarak, Ar-Ge merkezlerinin kurulmasını sağlamayı ve ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik proje fikirlerini sanayicimizle birlikte endüstrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Genç girişimcilerimize firma kurmalarında ve şirketleşmelerinde yardımcı olarak, bölgemizde prototip üretim alanı oluşturmak ve bu bölgede üretim yapmalarını sağlayacak alt yapı oluşturmak diğer hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
Doğan, Erciyes Teknopark’ın 2016 yılında gerçekleştirdiği başarıları ve 2017’deki hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: “Erciyes Teknopark olarak 13-15 Ekim tarihleri arasında düzenlediğimiz Aeroex 2016 Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ar-Ge Proje etkinliğiyle Kayseri'deki geleneksel girişimciliğin sınırlarını değiştirmeyi hedefledik. Aeroex 2016 etkinliğiyle hem bölgedeki yatırımcı ve sanayicinin gündemine havacılık sektörünü yerleştirmeyi hem de ulusal ve uluslararası boyuttaki firmalara Kayseri ve bölgesindeki potansiyeli tanıtabilmeyi amaçladık. Düzenlediğimiz bu etkinlikte firmalar arasında organize edilen 120 adet görüşme ile sektör temsilcileri birbirleriyle yüz yüze görüşme fırsatı yakalayıp yeni işbirlikleri geliştirmek adına önemli adımlar attılar. İki gün boyunca devam eden etkinlikte altı yüzün üzerindeki katılımcıya, birbirinden değerli isimler, düzenlenen panellerle sektörle ilgili son gelişmeleri paylaştılar. Airbus Defence yetkililerinin de katılıp sektör tecrübelerini anlattığı panel oturumlarında, Kayseri’nin uçak ve uzay teknolojileri konusunda üretime başlayıp başarıyı yakalayabilmesi adına uygun alt yapıya sahip olduğu belirtildi.

Havacılık ve uzay teknolojileri konusunda Kayseri’nin önümüzdeki yıllarda önemli bir merkez hale gelmesi için Aeroex gibi etkinliklerin düzenli aralıklarla yapılması adına Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda 2017 yılında gerçekleştireceğimiz en büyük girişimlerimizden biri savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi kurmak olacak.

Erciyes Teknopark, Türkiye’nin En İyi 5.Teknoparkı
23 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 4.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre Erciyes Teknopark olarak Türkiye genelinde 5’inci sıradaki yerimizi korurken, 5-9 yaş aralığında Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kategorisinde bu yıl da 1’inci olarak önemli bir başarıya imza atmış olduk. Kendi kategorimizde ikinci kez birincilik ödülünü alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşarken, kazandığımız bu başarının devamlılığını sağlayabilmek adına ekip olarak büyüyen hedeflerle çalışmamız gerektiğinin de bilincinde olduğumuzu belirtmek isterim.

Girişimcileri Endüstriye Kazandıracağız
Teknopark olarak, girişimci adaylarını teşvik etmek için Sera Kuluçka Programı adlı önemli bir program yürütmekteyiz. Sera Kuluçka Programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş benzersiz bir kuluçka programıdır. Sera programının en özgün tarafı aşamalı bir girişimcilik programı olmasıdır. Sera programı pre-sera, sera, after-sera ve pro-sera olmak üzere dört alt programdan oluşmaktadır.
Program kapsamında son iki yıl içerisinde 200’e yakın girişimciye eğitim verildi. 80 genç girişimci ise Sera Kuluçka Programı’ndan yararlanmaya devam etmektedir. Girişimcilik ekosisteminin olmazsa olmazlarından biri olan ve 2016 yılı son çeyreğinde hizmete açtığımız LAB Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde de girişimciler ürünlerinin prototipini güvenli ve hızlı bir şekilde üretip test etme şansını yakalamaktadırlar.

2017 yılında Sera Kuluçka Programımızı daha da güçlendirip uluslararası bir modele dönüştürmeyi ve girişimcileri endüstriye kazandırmayı, Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyemizi’de büyütmeyi hedefliyoruz.

Anadolu’nun İlk Akredite Melek Yatırımcı Ağı ERBAN
2016 yılında elde ettiğimiz önemli başarılardan biri de Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırımcı Ağı’nın Ağustos ayında Hazine Müsteşarlığı’nca Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olarak akredite edilmesi oldu. 14.akredite melek yatırımcı ağı olan Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırımcı Ağı Anadolu’nun ilk akredite ağıdır. Bu ağın kurulması Kayseri ve çevre illerde teknolojik faaliyetlere hız verecektir.

Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağ’ında halihazırda 5 lisanslı melek yatırımcımız bulunmaktadır. Yaklaşık 10 potansiyel melek yatırımcı adayı ile de BKY lisansı konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. Dört ay önce akredite olduğumuz için 2017 yılı melek yatırım ağı ile ilgili yoğun şekilde çalışmalarımızı hayata geçireceğimiz bir sene olacak.
2017’de Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak diğer yatırım ağları ile yeni işbirlikleri planlıyoruz. Bu sayede hem her geçen gün artan BKY sayımız hem de diğer ağlar ile oluşturduğumuz yatırımcı çevresi ile daha geniş kapsamlı bir hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.

2016 yılında yaptığımız tüm çalışmalarda hedefimiz girişimciliği destekleyici projelerle Kayseri’deki geleneksel sanayi anlayışının, teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümünü sağlamaktı. Hedefimize ulaşma konusunda ciddi mesafeler kat ettiğimizi paylaşabilirim.
2017 senesinde de Erciyes Teknopark olarak, büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolunda artan hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız.
Erciyes Teknopark (2).jpg
Erciyes Teknopark (2).jpg (64.99 KiB) 614 kere görüntülendi
Erciyes Teknopark.jpg
Erciyes Teknopark.jpg (38.06 KiB) 614 kere görüntülendi

faruk gorez

Re: Erciyes Teknopark - Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi

Mesaj gönderen faruk gorez »

Erciyes Teknopark, Yeni Teknolojileri ve Girişimcilerini, Yatırımcılar ile Buluşturdu

Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından “The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.
Erciyes Teknopark, Yeni Teknolojileri ve Girişimcilerini, Yatırımcılar ile Buluşturdu

Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından "The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği kapsamında, Erciyes Teknopark firmaları, Sera Kuluçka Merkezi takımları ve teknoloji odaklı iş fikirlerine sahip akademisyenler, projelerine yatırımcı bulmak için sunum yaptılar.

Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:"Türkiye genelinde melek yatırımcıların katıldığı bu etkinlikte Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak teknolojiye yön veren ve ülkemiz için katma değeri yüksek olan ürünlerin / patentlerin yatırım almasını sağlamaya çalıştık. Etkinliğe ACT, İstanbul Startup Angels, TR Angels, GBA Galata Business Angels, Keiretsu ve Erciyes Business Angels Network (ERBAN) ağlarına bağlı Melek Yatırımcılarımız katılım gösterdi.

Düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde toplamda 15 seçilmiş proje yatırımcılarla buluşma şansı buldu.

Girişimciler ile yatırımcıların daha yakın temasta olabilecekleri The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması gibi etkinliklere ağırlık vererek, girişimcilerimizin kısa sürede daha nitelikli şekilde yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Anadolu'nun İlk Akredite Melek Yatırımcı Ağı ERBAN

Kayseri'de melek yatırım ekosisteminin canlandırılması ve bireysel girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Erciyes Melek Yatırım Ağı'nın temelleri 2014 yılında atılmıştır. Ağustos 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'nca Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olarak akredite edilen Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağ'ında (ERBAN) halihazırda 5 lisanslı melek yatırımcı bulunmaktadır. 14. akredite melek yatırımcı ağı olan Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı ERBAN Anadolu'nun ilk akredite ağıdır. Bu ağın kurulması Kayseri ve çevre illerde teknolojik faaliyetlere hız verecektir.

Melek Yatırımcılık ekosistemi ile ağ içerisinde lisanslı olarak yatırım yapmakta olan yatırımcılarımız arasında iletişim artmakta ve yeni ortaklıklar ile istihdam gücü doğabilmektedir. Bu tip ortaklıklar da ticari hayatta daha güçlü ilerlemeye katkı sağlamaktadır.

2017 yılında da Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak diğer yatırım ağları ile yeni işbirliklerini geliştirip yatırımcı çevresi ile daha geniş kapsamlı hizmet vermeyi ve Kayseri'de Melek Yatırımcılık Ağı'nın bilinirliğini ve yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz." -
145800.JPG
145800.JPG (278.32 KiB) 609 kere görüntülendi
145803.JPG
145803.JPG (270.96 KiB) 609 kere görüntülendi

Cevapla