Tapu - Kadastro Haberleri

Özel projeler,karma projeler,inşaat-emlak güncellemeleri..
Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 9801
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Tapu - Kadastro Haberleri

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 05 Oca 2019 19:44

Konut tapu harcı 2019!

2019 yılında satışa konu olan konutlar için ne kadar tapu harcı ödenecek? Konut tapu harcı 2019 ne kadar oldu? İşte konut tapu harcı oranı 2019...

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tapu harcı oranları belli oldu. 2019'da tahsil edilecek tapu harçları burada açıklandı.

Tebliğ kapsamında bu sene de gayrimenkullerin devir işlemi için binde 20 oranında harç tahsil edileceği bilgisi yer aldı. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yıla girerken konut ve işyerleri için geçtiğimiz sene uygulanan tapu harcı indiriminin 3 ay daha uzatılacağı müjdesini verdi.

Buna göre, Mart ayı sonuna kadar ev alanlar binde 20 değil, binde 15 oranında harç ödeyerek tapularını alabilecek. Tekrar bir uzatmanın yapılmaması durumunda 1 Nisan itibari ile konut devir işlemlerinde binde 20 oranında tapu harcı tahsillerine başlanacak.

Konut tapu harcı hesaplama örneği 2019

300 bin TL değerindeki bir konutun alınması durumunda Mart ayı sonuna kadar ve 1 Nisan itibariyle ödenmesi gereken harçlar şu şekilde olacak;

Evin değeri: 300 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 15 (Mart sonuna kadar)
Tapu harcı bedeli: 4 bin 500 TL
Toplam ödenecek harç: 9 bin TL

Evin değeri: 300 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20 (1 Nisan itibariyle)
Tapu harcı bedeli: 6 bin TL
Toplam ödenecek harç: 12 bin TL

Elde edilen kar: 300 bin TL değerindeki bir ev için alıcı 2 bin 500 TL, satıcı 2 bin 500 TL olmak üzere 5 bin TL.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 9801
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Tapu - Kadastro Haberleri

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 05 Oca 2019 20:05

Arsa tapu harcı 2019!Arsa ve arazi yatırımı yapacak kimseler tapu dairesine belli oranlarda harç ödüyor. Peki, arsa alanlar ne kadar tapu harcı öder? İşte arsa tapu harcı 2019..

Arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyen kimselerin, istedikleri gayrimenkulü bulmaları ve satıcı ile anlaşma sağlamaları halinde gerekli belgelerle tapu dairesine müracaat etmesi gerekiyor. Belgelerin eksiksiz olması halinde tapu devir işlemi onaylanuyor. Tapu devri için iki tarafın da tapu harcı ödemesi gerekiyor.

Arsa tapu harcı 2019
Tapu harcı ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 olup; tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.

Tapu harcında yapılan indirim yalnız konut ve işyerlerini kapsıyor. Arsa ve arazilerin devir işlemleri için ödenecek tapu harcında indirim uygulanmıyor. Dolayısı ile yine iki tarafın da binde 20 oranında harç ödemesi, toplamda binde 40 oranında ödeme yapılmış olması gerekiyor.Hesaplama örneği

Arsa değeri: 100 bin lira
Tapu harcı oranı: Binde 20
Tapu harcı bedeli: 2 bin lira
Alıcı ve satıcının ödeyeceği toplam harç: 4 bin lira

Tapuda gerekli belgeler
1- Tapuda satıcıdan istenen evraklar

- Tapu aslı veya fotokopisi
- 1 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

2- Tapuda alıcıdan istenen evraklar:

- 2 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- T.C. Kimlik Numarası
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)

3- Taraflardan birinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişilerden tapuda satış için istenen evraklar ise şu şekilde:

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 9801
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Tapu - Kadastro Haberleri

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 06 Oca 2019 16:26

İş yeri tapu harcı 2019!

Taşınmaz mal alım satım işlemlerinde tapu devri için harç ödemesi yapılıyor. Peki, iş yeri devirlerinde ne kadar tapu harcı ödenir? İşte iş yeri tapu harcı 2019...

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu devri için harç ödemesi yapılıyor. Bu harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri oluyor.

Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabiliyor ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.

Ancak geçtiğimiz sene uygulamaya konulan tapu harcı indiriminin bu sene 3 ay daha uzatılması nedeni ile tapu harcı binde 20 yerine binde 15 oranında tahsil edilecek.

İş yeri tapu harcı hesaplama örneği 2019

İş yeri değeri: 500 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 15 (Mart sonuna kadar)
Tapu harcı bedeli: 7 bin 500 TL
Toplam ödenecek harç: 15 bin TL

İş yeri değeri: 500 bin TL
Tapu harcı oranı: Binde 20 (1 Nisan itibariyle)
Tapu harcı bedeli: 10 bin TL
Toplam ödenecek harç: 20 bin TL


Elde edilen kar: 500 bin TL değerindeki bir iş yeri için alıcı 7 bin 500 TL, satıcı 7 bin 500 TL olmak üzere 15 bin TL.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 9801
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Tapu - Kadastro Haberleri

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 07 Oca 2019 10:32

Tapu ifraz harcı 2019!

Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için bazı belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu ifraz harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu ifraz harcı 2019'da ne kadar oldu?

İfraz işlemi, tapu belgesi üzerinde yapılabilen işlemlerden biri olan olup; tapuların ayırılması için yapılan işlem oluyor.

Tapu ifrazı ile tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılabiliyor. İfraz işleminden sonra parseller tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydediliyor.

Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için bazı belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu ifraz harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu ifraz harcı 2019'da ne kadar oldu?

Tapu ifraz harçları 2019

a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38

b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 9801
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: Tapu - Kadastro Haberleri

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 07 Oca 2019 10:44

Tapu tevhit harcı 2019!

Tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alma işlemi olan tapu tevhit işlemi için 2019'da ne kadar harç ödenmesi gerekecek?Tapu belgesi üzerinde yapılabilen işlemlerden olan tevhit işlemi; tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alma işlemi oluyor.

Birbirinden bağımsız iki tapunun tevhit işlemi ile birleştirilebilmesi için gerekli belgelerin temin edilerek tapu müdürlüğüne müracaat ediliyor. İşlemin tamamlanması için ise tapu tevhit harcının ödenmesi gerekiyor.

Peki, 2019'da tapuda yapılacak tevhit işlemi için ne kadar harç ödemesi yapılacak? Tapu tevhit harcı 2019 ne kadar?

Tapu tevhit harçları 2019

1- Tevhit işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden; binde 11,38,

2- İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 11,38,

3- Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 4,55.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Cevapla