İmar Harçları Hizmet Tarifesi

Özel projeler,karma projeler,inşaat-emlak güncellemeleri..
Cevapla
faruk gorez

İmar Harçları Hizmet Tarifesi

Mesaj gönderen faruk gorez » 31 Ara 2016 13:39

2017 imar harçları belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak ile 31 Aralık 2017 tarihleri aralığında İmar Müdürlüğü tarafından tahsil edilecek harçlar dahil 2017 yılı hizmet tarifelerini açıkladı..

2017 imar harçları belli oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı hizmet tarifelerini açıkladı. Buna göre 1 Ocak 2017 tarihi ile 31 Aralık 2017 tarihleri aralığında İmar Müdürlüğü tarafından tahsil edilecek harçlar belli oldu.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine dayanan ücretlere KDV dahil olup, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde ait, İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan imar uygulamalarında, ücretler 2 misli olarak alınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü Harçları 2017
1. Yapı kullanma izin belgesi

Yapı kullanma izin belgesi, bir arsa üzerinde bina inşaatı tamamlandıktan sonra alınması gereken belge oluyor. Bu belge yapı inşaatının resmi olarak mimari projesine uygun olarak inşa edildiğini ve kullanılabileceğini gösteriyor. Bu belgenin alınmadığı yapılar kağıt üzerinde hala inşaat halinde gözüküyor. Dolayısı ile konut ve işyeri için tapu ve abonelikler alınamıyor.
İlçe belediyesine müracaat edilerek alınan yapı kullanma izin belgesi için belli oranlarda ücretler ödeniyor. 2017 yılında uygulanacak yapı kullanma izin belgesi ücretleri aşağıda sıralanıyor:

Yapı kullanma izin belgesi alınmasına ilişkin ücretler

1.1 Konut- Rezidans 1000 metrekareye kadar m2 3.03 TL

1.2 Konut- Rezidans 1.000- 15.000 metrekare 3.27 TL

1.3 Konut, Rezidans 15.000- 50.000 metrekare 3.39 TL

1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 3.75 TL

1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 4.24 TL

1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekareye kadar m2 4.48 TL

1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 metrekare 4.72 TL

1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 metrekare 5.69 TL

1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 metrekare 6.66 TL

1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 metrekare ve üzeri metrekare 7.99 TL

1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 2.3 TL

1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 2.3 TL

1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 0.73 TL

1.14 Tarım Yapıları metrekare 0.31 TL2. Avan proje tasdiki

Avan proje, belirli bir konutun, kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına, arsa verilerine göre mimar taslak durumunda geliştirdiği fikirlerini, yapı sistemi ve biçim–mekan yorumu bakımından projeyi açıklığa kavuşturan plan olarak tanımlanıyor.


Avan proje ölçekleri 1/1000, 1/500, 1/200, 1/100 ve çok küçük konularda 1/50 olarak belirleniyor.


Avan projenin tasdiki için belediyeye müracaat ediliyor. Tasdik işlemi için 2017 yılı içerisinde tahsil edilcek ücretler şu şekilde sıralanıyor:

Avan proje tasdik ücreti (Yapı inşaat alanının beher metrekaresi için)

2.1 Alışveriş Merkezi (AVM) metrekare 10.29 TL

2.2 Konut- Rezidans metrekare 3.03 TL

2.3 Otel, İşyeri vb. metrekare 4.48 TL

2.4 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 1.57 TL

Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite,Özel Yurt

vb.) metrekare 1.57 2.5 TL

2.6 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 0.48 TL

2.7 Tarım ve Hayvancılık Yapıları metrekare 0.14 TL

3. Yanan ve yıkılan yapılar formu

İmar Kanunu gereğince mevcut binaların yanması veya yıkılması durumunda söz konusu yapılar için form dolduruluyor. Bu form karşılığında belli bir ücret ödeniyor. 2017'de tahsil edilecek yanan ve yıkılan yapılar formuna ilişkin ücretler;


Yanan ve yıkılan yapılar formuna ilişkin ücretler

3.1 0-1000 metrekare arası adet 300 TL

3.2 1000 metrekareden büyükse adet 740 TL4. İmar durumu belgesi

İmar durumu belgesi, bir arsa üzerinde inşa edilecek binaya mimari proje hazırlamadan önce alınıyor. Söz konusu belge üzerinde imar parselinin kullanım şekli ve yapı özellikleri belirtiliyor.


Başvuru anındaki parsel alanına göre maktu olarak ücretlendiriliyor. İmar durumu temditlerinde, değişiklik yoksa ücretin yüzde 50'si, değişiklik varsa ücretin tamamı alınıyor. İmar durumu belgesinin alınabilmesi için 2017'de ödenecek ücretler aşağıda sıralanıyor:


İmar Durumu Belge Ücreti (ilk Müracatta her bir belge için)

4.1 0-1000 metrekare arası adet 50 TL

4.2 1000 metrekareden büyükse adet 75 TL5. Yenileme - yeniden ruhsat alımı

Bir bina inşaatı için alınan ruhsat belgesi belli bir süreliğine geçerli olup; belge alındıktan sonra 2 sene içinde inşaata başlanması ve 5 sene içinde inşaatın bitirilmesi gerekiyor. Bu sürelerin aşılması veya mimari planda değişiklik yapılması halinde ruhsatın yenilenmesi gerekiyor.


Yenileme - Yeniden Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler

5.1 Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) metrekare 0.45 TL

5.2 Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) metrekare 0.75 TL

5.3 Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi

Değişikliği) adet 145 TL

5.4 Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değilşikliğinde Alınacak Ücretler- Proje

Değişikliği adet 145 TL


6. Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi

İnşa edilen yapı için kat irtifak ve mülkiyet projesi için ilçe belediyesine belli bedeller ödeniyor. 2017'de proje Başına adet 75 TL tahsil ediliyor. Gecekondu Önleme Bölgesi Planı ve İmar Islah Planı uygulanacak bölgelerde, ücretin yüzde 50'si alınıyor.


7. Çalışma Alanı Kullanımı

İnşaat yapım aşamasında terkinli alanların ( kaldırım, yol vb.) kullanılan bölümüne ilişkin ücret oluyor.


Çalışma Alanı Kullanım Ücreti (1 metrekare Alan İçin)

7.1 Günlük Kullanım Ücreti gün 0.35 TL


8. Yeni Yapı Ruhsatı Alımı

Bir arsa üzerinde inşaata başlanılabilmesi için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. İnşaat ruhsatı için ise belediyeye gerekli belgelerle müracaat edilmesi ve harçların ödenmesi gerekiyor.


Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler

8.1 Konut, Rezidans 1000 metrekareye Kadar metrekare 8.83 TL

8.2 Konut, Rezidans 1.000- 10.000 metrekare 9.68 TL

8.3 Konut- Rezidans 10.000- 50.000 metrekare 10.29 TL

8.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 11.13 TL

8.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 11.74 TL

8.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekareye kadar m2 13.19 TL

8.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 metrekare 14.64 TL

8.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 metrekare 17.55 TL

8.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 metrekare 22.02 TL

8.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri metrekare 29.28 TL

8.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) sayfa 4.48 TL

8.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 4.48 TL

8.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 1.45 TL

8.14 Tarım Yapıları metrekare 0.85 TL


9 Müelliflik İşlemleri İle İlgili Ücretler

9.1 Müellif Kaydı Ücreti- İlk Kayıt (Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis kişi 385 TL

9.2 Müellif Kayıt Yenileme (Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis) kişi 110 TL

9.3 Proje Tescil Ücreti Her Müellif İçin kişi 125 TL

9.4 Fenni Mesuliyet (TUS) Ücreti Her müellif için kişi 290 TL


10 Fotokopi ve Dosya İnceleme Ücreti

10.1 Suret (Fotokopi) Ücreti sayfa 1.5 TL

10.2 Suret Tasdik Ücreti sayfa 7 TL

10.3 Dosya İnceleme Ücreti parsel 100 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 9805
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: İmar Harçları Hizmet Tarifesi

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 02 Oca 2019 14:32

2019 imar harçları belli oldu! http://emlakkulisi.com/2019-imar-harcla ... ldu/594010

2019 imar harçları belli oldu!
NDIyMzc3Mz-2019-imar-harclari-belli-oldu.jpg
NDIyMzc3Mz-2019-imar-harclari-belli-oldu.jpg (50.22 KiB) 89 kere görüntülendi
2019 imar harçları belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 2019 yılında uygulanacak hizmet tarifesi açıklandı..İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 2019 yılı hizmet tarifesi açıklandı. İBB imar harçlarına göre, geçtiğimiz sene metrekare bedeli 3.33 TL olan 1000 metrekareye kadar Konut-Rezidans projelerinin yapı kullanma izin belgesi ücreti 3.66 TL'ye yükseldi. Metrekare başına 30 kuruş zam geldi.

İmar durum belgesi alma ücreti ise 55 TL'den 60 TL'ye çıktı. Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin 1000 metrekareye kadar konut, rezidans metrekare başına 9.71 TL'den 10.68 TL'ye yükseldi.

İmar harçları 2019
1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler
1.1 Konut- Rezidans 1000 metrekare Kadar metrekare 3.66 TL
1.2 Konut- Rezidans 1.000- 15.000 metrekare 3.96 TL
1.3 Konut, Rezidans 15.000- 50.000 metrekare 4.1 TL
1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 4.54 TL
1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 5.13 TL
1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekare kadar metrekare 5.42 TL
1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 metrekare 5.71 TL
1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 metrekare 6.89 TL
1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 metrekare 8.06 TL
1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 metrekare ve üzeri metrekare 9.67 TL
1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 2.78 TL
1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 2.78 TL
1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 0.88 TL
1.14 Tarım Yapıları metrekare 0.37 TL


2 Avan Proje Tasdik Ücreti (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için)
2.1 Alışveriş Merkezi (AVM) metrekare 12.45 TL
2.2 Konut- Rezidans metrekare 3.66 TL
2.3 Otel, İşyeri vb. metrekare 5.42 TL
2.4 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 1.9 TL
Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite, Özel Yurt
vb.) metrekare 1.9 2.5 TL
2.6 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 0.58 TL
2.7 Tarım ve Hayvancılık Yapıları metrekare 0.17 TL

3 Yanan Ve Yıkılan Yapılar Formuna İlişkin Ücretler
3.1 0-1000 m2 arası adet 360 TL
3.2 1000 m2 den büyükse adet 900 TL

4 İmar Durumu Belge Ücreti (ilk Müracatta her bir belge için)
4.1 0-1000 m2 arası adet 60 TL
4.2 1000 m2 den büyükse adet 90 TL

5 Yenileme - Yeniden Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler
5.1 Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.55 TL
5.2 Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher m2 si için) m2 0.91 TL
Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi
Değişikliği) adet 175 5.3 TL
Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değilşikliğinde Alınacak Ücretler- Proje
Değişikliği adet 175 5.4 TL

6 Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi Ücreti
6.1 Konutlarda Her Bağımsız Bölüm Başına adet 110 TL
6.2 Ticaretlerde 100 metrekareye Kadar (dahil) Bağımsız Bölüm Başına adet 605 TL
Ticaretlerde 100 metrekare Üzeri Bağımsız Bölümlerde İlave Her Bir metrekare için 6.2 ye
İlave Olarak metrekare 1.1 6.3 TL
6.4 Diğer Fonksiyonlarda 100 metrekareye Kadar (dahil) Bağımsız Bölüm Başına adet 495 TL
Diğer Fonksiyonlarda 100 metrekare Üzeri Bağımsız Bölümlerde İlave Her Bir metrekare
için 6.4 e İlave Olarak metrekare 0.55 6.5 TL

7 Çalışma Alanı Kullanım Ücreti (1 metrekare Alan İçin)
7.1 Günlük Kullanım Ücreti gün 0.44 TL

8 Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler
8.1 Konut, Rezidans 1000 metrekareye Kadar metrekare 10.68 TL
8.2 Konut, Rezidans 1.000- 10.000 metrekare 11.72 TL
8.3 Konut- Rezidans 10.000- 50.000 metrekare 12.45 TL
8.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 13.46 TL
8.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 14.2 TL
8.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekareye kadar m2 15.96 TL
8.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 metrekare 17.71 TL
8.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 metrekare 21.24 TL
8.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 metrekare 26.64 TL
8.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri metrekare 35.43 TL
8.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 5.42 TL
8.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 5.42 TL
8.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 1.76 TL
8.14 Tarım Yapıları metrekare 1.03 TL

9 Fotokopi ve Dosya İnceleme Ücreti
9.1 Suret (Fotokopi) Ücreti sayfa 1.82 TL
9.2 Suret Tasdik Ücreti sayfa 8.47 TL
9.3 Dosya İnceleme Ücreti parsel 120 TL


2018 imar harçları!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 9805
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: İmar Harçları Hizmet Tarifesi

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 02 Oca 2019 17:30

İskan harcı 2019!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılı harç tarifesi açıklandı. Tarife kapsamında iskan izni için ödenmesi gereken bedel de belli oldu.

İmar kanunun 31.maddesine göre yeni yapılan bir yapının kullanılabilmesi için, binanın bulunduğu bölgeden sorumlu belediyeden izin alınması gerekiyor. İskan izni, belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimi tarafından düzenleniyor. Belge için harç ödemesinin de yapılması gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 2019 yılı harç tarifesi yayınlandı. Tarife kapsamında yapı kullanma izni için tahsil edilecek bedellere de yer verildi. Peki, yapı kullanma izin belgesi harcı 2019 ne kadar oldu?

1000 metrekare kadar konut veya rezidanslar için tahsil edilecek bedel metrekare başına 3 lira 66 kuruş oldu.

İskan harcı 2019
1.1 Konut- Rezidans 1000 metrekare Kadar metrekare 3.66 TL
1.2 Konut- Rezidans 1.000- 15.000 metrekare 3.96 TL
1.3 Konut, Rezidans 15.000- 50.000 metrekare 4.1 TL
1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 4.54 TL
1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 5.13 TL
1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekare kadar metrekare 5.42 TL
1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 metrekare 5.71 TL
1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 metrekare 6.89 TL
1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 metrekare 8.06 TL
1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 metrekare ve üzeri metrekare 9.67 TL
1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 2.78 TL
1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 2.78 TL
1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 0.88 TL
1.14 Tarım Yapıları metrekare 0.37 TL2019


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Kullanıcı avatarı
Z-Kontrol
Site Admin
Mesajlar: 9805
Kayıt: 29 Haz 2017 19:23

Re: İmar Harçları Hizmet Tarifesi

Mesaj gönderen Z-Kontrol » 02 Oca 2019 17:31

Kat İrtifakı-Mülkiyet Projesi Ücreti 2019!

Kat İrtifakı-Mülkiyet Projesi Ücreti 2019! Kat İrtifakı-Mülkiyet Projesi Ücreti 2019!


Kat İrtifakı-Mülkiyet Projesi Ücreti için belediyeye belli bir ücret ödenmesi gerekiyor. Peki, Kat İrtifakı-Mülkiyet Projesi Ücreti 2019 ne kadar?
Kat irtifakı; Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan hak olarak karşımıza çıkıyor.

Kat mülkiyeti ise, inşaatı tamamlanmış ve iskan belgesine sahip yapılar üzerinde yapılan satışlarda kazanılan mülkiyet hakkına deniyor.

İnşaata başladıktan sonra da inşaata başlamadan önce de gerekli belgeler ile belediyeye başvuru yapılması halinde kat irtifakı kurulabiliyor.Peki, Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi Ücreti 2019 ne kadar?

Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi Ücreti 2019
1. Konutlarda Her Bağımsız Bölüm Başına adet 110 TL
2. Ticaretlerde 100 metrekareye Kadar (dahil) Bağımsız Bölüm Başına adet 605 TL
3. Ticaretlerde 100 metrekare Üzeri Bağımsız Bölümlerde İlave Her Bir metrekare için 6.2 ye
İlave Olarak metrekare 1.1 6.3 TL
4. Diğer Fonksiyonlarda 100 metrekareye Kadar (dahil) Bağımsız Bölüm Başına adet 495 TL
Diğer Fonksiyonlarda 100 metrekare Üzeri Bağımsız Bölümlerde İlave Her Bir metrekare
için 6.4 e İlave Olarak metrekare 0.55 6.5 TL


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Cevapla